Thủ tướng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế, quy định mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

30/12/2022 13:51

(Chinhphu.vn) - Chiều 29/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế, quy định mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ - Ảnh 1.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kết quả đạt được của toàn ngành nội vụ trong năm 2022. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị do Bộ Nội vụ tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trụ sở Bộ Nội vụ ở Hà Nội với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các đại biểu ngành nội vụ thống nhất đánh giá, năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tiếp tục được đổi mới, đảm bảo thông suốt, thống nhất, hiệu quả; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ Nội vụ chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập và tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức.

Bộ Nội vụ tham mưu tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ, góp phần mang lại một số kết quả tích cực.

Hoạt động đối ngoại được chú trọng và đạt kết quả nổi bật; công tác thi đua-khen thưởng, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, văn thư-lưu trữ và các nhiệm vụ khác tiếp tục có chuyển biến, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như công tác xây dựng thể chế, chính sách có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và vị trí việc làm; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc, chuyển việc; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ làm việc ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận công chức, viên chức chưa thực sự nghiêm...

Các đại biểu nêu nhiều vấn đề mà ngành nội vụ và Bộ Nội vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2023 và thời gian tới, như: Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; chính sách thu hút, tạo nguồn nhân lực; công tác thi đua-khen thưởng; quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác cải cách hành chính nhà nước; đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm; đổi mới tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; vấn đề phân cấp, phân quyền; về tổ chức chính quyền đô thị; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...

Thủ tướng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế, quy định mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ - Ảnh 2.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tiếp tục được đổi mới, đảm bảo thông suốt, thống nhất, hiệu quả; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ đạt được nhiều kết quả tích cực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ, ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu; đồng thời khẳng định trong năm qua ngành nội vụ đã có những chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kết quả đạt được của toàn ngành nội vụ trong năm 2022, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước, nhất là quy mô nền kinh tế đạt 409 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành 26 nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 Bộ Nội vụ đã thẩm định, đề xuất giảm 17 tổng cục, 8 cục, 145 vụ/ban, 22 đơn vị sự nghiệp công lập; ở địa phương, giảm 7 cơ quan chuyên môn và 6 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh, 2.159 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm của năm 2022, như phải nắm chắc tình hình trong và ngoài nước để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, thích ứng với các vấn đề mới nảy sinh; càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, càng phải đoàn kết, thống nhất, cầu thị lắng nghe; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng cho rằng chúng ta đã bước đầu vượt qua những khó khăn, thách thức, song tình hình dự báo còn khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi.

Thủ tướng nêu rõ, mới đây, Trung ương đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục khẳng định mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cơ bản việc xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành nội vụ trong năm 2023 là tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta; tập trung cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, lấy sự hài lòng của họ làm thước đo hiệu quả cải cách.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế, quy định mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ - Ảnh 4.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành nội vụ trong năm 2023 là tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, chế độ công vụ theo vị trí việc làm

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Bộ Nội vụ xác định cho năm 2023, đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Thủ tướng đề nghị ngành nội vụ và Bộ Nội vụ tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nội vụ.

Trong đó, tham mưu đẩy nhanh việc hoàn thiện, đôn đốc, triển khai thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết 04 của Chính phủ gắn với cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ và ngành nội vụ tiếp tục rà soát, đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất, "có vào, có ra, có lên, có xuống", khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả.

Xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ; khẩn trương đề xuất ban hành quy định khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; có cơ chế, chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác.

Sớm hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp. 

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan; nắm bắt những vấn đề vướng mắc phát sinh, nhất là công tác cán bộ để có giải pháp kịp thời. Phối hợp với các bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương.

Đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương. Xây dựng đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở bám sát thực tiễn, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh đất nước và có các quy định chuyển tiếp để chuyển trạng thái một cách phù hợp, không giật cục.

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; sơ kết thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu, xây dựng các quy định vừa bảo đảm yêu cầu chung, vừa phù hợp đặc thù từng địa bàn.

Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện tốt vai trò là cơ quan làm nhiệm vụ thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường chuyển đổi số hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế, quy định mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ - Ảnh 6.

Thủ tướng tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành nội vụ, công tác nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy hệ thống chính trị và toàn dân đoàn kết, tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo.

Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra công vụ, công chức, góp phần nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tận dụng tối đa tài nguyên số phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành nội vụ.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. 

Thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII), kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành nội vụ, công tác nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tướng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế, quy định mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự và thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngay sau hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ và cùng các đại biểu dự và thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. 

Đây là kết quả bước đầu thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg năm 2020 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước dự kiến quản lý xấp xỉ 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước.

Trong thời gian tới, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức sẽ được khai thác trên phạm vi toàn quốc, phục vụ mục tiêu sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống.

Hà Văn

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Chi tiết LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chi tiết LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

TIỂU SỬ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG

TIỂU SỬ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

TIỂU SỬ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN

TIỂU SỬ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Chiều 20/5, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi