CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng công chức, viên chức thôi việc

08:32 - 28/10/2022

(Chinhphu.vn) - Băn khoăn trước tình trạng từ năm 2020 đến tháng 6/2022 đã có gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc. Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám bày tỏ tán hành với các giải pháp của Chính phủ, đồng thời đề nghị thêm một số giải pháp xử lý tình trạng này.

Đại biểu Quốc hội hiến kế xử lý tình trạng công chức, viên chức thôi việc - Ảnh 1.

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum): Quan tâm đúng mức đến thu nhập và môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến của công chức, viên chức

Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ trên tinh thần từ sớm, từ xa

Thảo luận tại Hội trường về kinh tế - xã hội, đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum nêu rõ: Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã thể hiện 12 thành quả nổi bật, chỉ ra 10 hạn chế, khó khăn, 6 bài học kinh nghiệm, 11 nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng cuối năm 2022 và 12 giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

"Đây là một báo cáo đầy đủ, dày dặn, thẳng thắn và không né tránh", đại biểu Tô Văn Tám đánh giá.

Theo ông, điểm sáng đáng lưu ý là tăng trưởng kinh tế đạt 8%, vượt mục tiêu đề ra là 6-6,5%, 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt; kiểm soát được lạm phát; thành quả giảm nghèo được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao; chính trị - xã hội ổn định; công tác hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính vẫn được coi là một đột phá chiến lược quan trọng.

Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng, "Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ trên tinh thần từ sớm, từ xa".

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 43 và 17 văn bản quy phạm pháp luật khác, đã tạo khung pháp lý tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đường lối đối ngoại rộng mở, mềm dẻo, linh hoạt đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng…

Đại biểu Quốc hội hiến kế xử lý tình trạng công chức, viên chức thôi việc - Ảnh 3.

Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Quan tâm đúng mức đến thu nhập, tiền lương; môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến của công chức, viên chức

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, đại biểu Tô Văn Tám cũng chỉ ra rằng, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 đã có gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc chuyển việc, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Do đó, đại biểu Tô Văn Tám tán hành với các giải pháp xử lý tình trạng này của Chính phủ và đề nghị thêm một số ý như sau:

Một là, thực hiện mạnh mẽ cải cách lề lối làm việc theo hướng phân cấp mạch lạc cho các cấp trong thứ bậc hành chính, đồng thời xử lý hợp lý các vấn đề về tổ chức bộ máy và biên chế để khắc phục được những tồn tại, hạn chế; bổ sung, hoàn thiện cơ chế giải quyết công việc, cơ chế, chính sách trong môi trường cống hiến, cơ hội thăng tiến công bằng và minh bạch.

Hai là, hoàn thiện hệ thống thi tuyển công chức, viên chức và cơ chế tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý.

Ba là, quan tâm đúng mức đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức bằng một cơ chế tiền lương thích hợp và linh hoạt trên cơ sở giá trị lao động, giá trị tri thức, trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Bốn là, cụ thể hóa đầy đủ và kịp thời Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.