CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đại tướng Phan Văn Giang: Triển khai chặt chẽ việc sáp nhập cơ quan cấp cục, cấp phòng

18:04 | 24/04/2024

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng theo kế hoạch, nhất là sáp nhập một số cơ quan cấp phòng, cấp cục.

Tọa đàm về chính sách

TỔNG THUẬT: Toạ đàm “Giải pháp phát triển thị trường vàng an toàn và bền vững”

09:23 | 25/01/2024

(Chinhphu.vn) - Từ 10h ngày 25/1, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm "Giải pháp phát triển thị trường vàng an toàn và bền vững" với sự tham dự của các vị khách mời là Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp để hệ thống hóa, phân tích, kiến giải, luận bàn... về các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Lấy ý kiến nhân dân dự thảo VBQPPL

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 210/2015/TT-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất
Dự thảo Thông tư quy định lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính
Dự thảo Thông tư quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về đặt cọc
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; quy định hoạt động liên kết giữa trung tâm với các trường cao đẳng, trường đại học, đại học vùng, đại học quốc gia, học viện
Dự thảo 11 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn: Thuốc nổ AD1; mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp; kíp nổ điện số 8; thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ; thuốc nổ ANFO; kíp nổ điện vi sai; kíp nổ đốt số 8; dây cháy chậm công nghiệp; dây nổ chịu nước; đối với đèn chiếu sáng phòng nổ điện áp đến 220V sử dụng trong mỏ hầm lò; đối với khởi động mềm phòng nổ điện áp đến 6 kV sử dụng trong mỏ hầm lò.
Bộ Tài chính báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN thực hiện mua sắm tài sản; trang thiết bị, cải tạo nâng cấp, mở rộng xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025
Dự thảo Thông tư Danh mục và phân loại kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh
Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Dự thảo Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trám lấp giếng không sử dụng
Dự thảo Thông tư sửa đổi “Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước” trong lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa
Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 101/2007/TT-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất