CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thủ tướng: Phấn đấu khởi công một loạt dự án lớn trong năm 2024; quyết tâm vượt qua mọi thách thức hoàn thành 3000 km cao tốc trong 2025

13:32 | 14/06/2024

(Chinhphu.vn) - Đến nay, cả nước đã có 2.001 km đường bộ cao tốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31/12/2025.

Chính sách mới

Nam Định: Thông qua Nghị quyết hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

13:05 | 15/06/2024

(Chinhphu.vn) - HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ mười tám giải quyết công việc phát sinh đột xuất, trong đó đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tham vấn chính sách

Đề nghị chế độ hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ ANTT tăng theo tiến trình tăng lương, có tính phụ cấp thâm niên

11:07 | 15/06/2024

(Chinhphu.vn) - Đề nghị không nên quy định con số tuyệt đối như dự thảo, mà tính chế độ hỗ trợ tăng theo tiến trình tăng lương và có tính phụ cấp thâm niên của người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; cần phân loại, bổ sung tổ phó có chế độ cao hơn tổ viên, tổ trưởng có chế độ cao hơn tổ phó.

Tọa đàm về chính sách

TỔNG THUẬT: Diễn đàn NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG QUỐC GIA 2024

08:50 | 27/05/2024

(Chinhphu.vn) - Ngày 26/5 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tham dự Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động Quốc gia năm 2024” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tháng Công nhân năm 2024 và là hoạt động tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Hướng dẫn thực hiện chính sách

Thẩm quyền định giá dịch vụ sự nghiệp công

08:02 | 15/06/2024

(Chinhphu.vn) - Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền lựa chọn phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công phù hợp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Chương II, Chương III Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có)

Lấy ý kiến nhân dân dự thảo VBQPPL

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí giám sát, đánh giá chất lượng, nghiệm thu bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình, quy định kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành Xây dựng
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 51/2018/NĐ-CP.
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN
Dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)
Dự thảo Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị nối, kéo sử dụng trên phương tiện cơ giới đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ
Dự thảo Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Bộ Tài chính báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp
Dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước và tiêu chuẩn người cung cấp dịch vụ hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em cần được bảo vệ
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2021/TT-BCA ngày 12/10/2021 của Bộ Công an Quy định về hoạt động, định mức vật chất bảo đảm nhu cầu văn hóa, tinh thần và rèn luyện thể chất của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An toàn thông tin mạng về mật mã dân sự
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 và Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023
Dự thảo Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện thủy điện tích năng