CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thực hiện chính sách tiền lương hiệu quả, tăng lương tối thiểu hợp lý để tăng năng suất lao động

03:06 | 27/05/2024

(Chinhphu.vn) - Cần thực hiện chính sách tiền lương hiệu quả. Cùng với sự phát triển kinh tế cần điều chỉnh tăng lương tối thiểu hợp lý nhằm tạo sức ép doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đồng thời người lao động có động lực nâng cao trình độ tay nghề để nâng cao năng suất lao động.