Kiện toàn tổ chức Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân

13/12/2022 15:32

(Chinhphu.vn) – Làm việc với các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu đánh giá công tác tổ chức cán bộ Cơ quan điều tra các cấp; đề xuất các giải pháp, lộ trình để thực hiện mục tiêu từ năm 2023 không bố trí điều tra viên, trinh sát viên sơ cấp điều tra vụ án; đề xuất các biện pháp công tác đổi mới Cơ quan điều tra thời gian tới;…

Kiện toàn tổ chức Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra, Bộ Công an về tăng cường năng lực cho Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân. Ảnh BCA

Từ năm 2023: Không bố trí điều tra viên, trinh sát viên sơ cấp điều tra vụ án

Ngày 13/12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra, Bộ Công an về tăng cường năng lực cho Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của Cơ quan điều tra các cấp.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Trong những năm qua, Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã được quan tâm đổi mới, kiện toàn, phân công, phân cấp hợp lý, hướng mạnh về cơ sở.

Đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc "thượng tôn pháp luật", đảm bảo quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; chất lượng các mặt công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm ngày càng được nâng lên.

Bộ trưởng yêu cầu các đại biểu đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nêu khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; đánh giá về mô hình Cơ quan điều tra, đề xuất giải pháp tăng cường hơn nữa công tác nghiệp vụ điều tra, xây dựng cán bộ trinh sát, điều tra, giỏi nghiệp vụ, khôn khéo, mưu lược; đánh giá công tác tổ chức cán bộ Cơ quan điều tra các cấp; đề xuất các giải pháp, lộ trình để thực hiện mục tiêu từ năm 2023 không bố trí điều tra viên, trinh sát viên sơ cấp điều tra vụ án; đề xuất các biện pháp công tác đổi mới Cơ quan điều tra thời gian tới; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giam giữ…

Kiện toàn tổ chức Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân - Ảnh 3.

Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trình bày báo cáo. Ảnh CAND

Bộ máy Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân được tổ chức ổn định

Trình bày báo cáo về Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nêu rõ, bộ máy Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân được tổ chức ổn định từ Bộ đến cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Tổ chức Cơ quan điều tra từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từng bước gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động trinh sát và điều tra, tố tụng.

Đội ngũ cán bộ từng bước được bổ sung về số lượng, chất lượng, nâng cao chất lượng các mặt công tác đào tạo bồi dưỡng, thi tuyển, bổ nhiệm chức danh tư pháp, thực hiện chính sách đã được quan tâm.

Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, công tác nghiệp vụ cơ bản ngày càng được quan tâm, chỉ đạo, tạo chuyển biến về chất  lượng. Công tác điều tra xử lý tội phạm đã tuân thủ các nguyên tắc về tố tụng, ngày càng chủ động, chất lượng hơn.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Đã kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án lớn. Cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp huyện đã bước đầu khởi tố, điều tra một số vụ án tham nhũng, tỷ lệ thu hồi tài sản hàng năm tăng. Đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm: Sử dụng công nghệ cao, ma tuý, hình sự…

Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cấp uỷ chính quyền địa phương kịp thời khắc phục những sơ  hở, thiếu sót trong công tác quản lý  Nhà nước về kinh tế - xã hội, từng bước hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm…

Trung tướng Đỗ Văn Hoành cũng nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Cơ quan điều tra Công an nhân dân trong thời gian tới.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận, nêu ý kiến về quá trình thực hiện hoạt động trinh sát, điều tra theo chức năng nhiệm vụ được giao; nêu các khó khăn, vướng mắc; đề xuất các biện pháp công tác trong thời gian tới.

Kiện toàn tổ chức Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân tinh, gọn, mạnh - Ảnh 4.

Kiện toàn tổ chức Cơ quan điều tra tinh, gọn, mạnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thống nhất nhận thức Cơ quan điều tra là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của Công an nhân dân. Việc xây dựng Cơ quan điều tra phải quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cải cách tư pháp, xây dựng lực lượng, Công an nhân dân.

Nhất là phải đặt trong tổng thể chung của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

"Đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện. Quá trình thực hiện phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, rõ kết quả và rõ trách nhiệm", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu, tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Đề án Xây dựng Cơ quan điều tra của Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến Công an các địa phương để thống nhất trong nhận thức và thực hiện.

"Các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đảm bảo năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 14", Bộ trưởng Tô  Lâm chỉ rõ.

Tổ chức rà soát, đề xuất kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố kiện toàn tổ chức Cơ quan an ninh điều tra, cảnh sát điều tra đảm bảo tinh, gọn, mạnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện cả 2 chức năng trinh sát và điều tra tố tụng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bộ trưởng Tô Lâm giao nhiệm vụ thể cho các đơn vị: Cục Tổ chức cán bộ, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp và các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ thực hiện hiệu quả Nghị quyết 14.

Trong đó, tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng điều tra viên, trinh sát viên, đảm bảo gắn kết giữa lý luận  và thực tiễn. Củng cố hệ thống bài giảng, giáo trình trong hệ thống các trường đào tạo. Chăm lo đời sống, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, điều kiện sống cho cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ…

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi