CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hướng dẫn mang mặc lễ phục K24

07:02 | 14/06/2024

(Chinhphu.vn) - Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Cục Quân huấn sửa Thông tư số 20/2018/TT-BQP ngày 13/2/2018 về quy định việc quản lý, sử dụng trang phục dự lễ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan, học viên đào tạo sĩ quan để trình cấp trên xem xét, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hiện nay.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi