CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng Cảnh sát cơ động

21:59 - 03/08/2022

(Chinhphu.vn) - Luật Cảnh sát cơ động vừa được ban hành có nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động, như bổ sung lực lượng kỵ binh, trung đoàn không quân Công an nhân dân,…

Nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng Cảnh sát cơ động  - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự trong những năm qua.

Đánh dấu bước chuyển mình mới của lực lượng Cảnh sát cơ động

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động với tỷ lệ phiếu tán thành cao. 

Theo Bộ Công an, điều này không chỉ có ý nghĩa hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động mà còn có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước chuyển mình mới của lực lượng này, góp phần tích cực hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng Cảnh sát cơ động  - Ảnh 2.

Luật Cảnh sát cơ động được ban hành đánh dấu bước chuyển mình mới của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Luật Cảnh sát cơ động được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; 

Luật cũng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức, hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng Cảnh sát cơ động  - Ảnh 3.

Nhiệm vụ chính của Cảnh sát cơ động là “sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố”

Nhiệm vụ chính của Cảnh sát cơ động là “sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố”

Luật gồm 5 Chương 33 Điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với Cảnh sát cơ động. 

Trong đó, Luật tiếp tục khẳng định và làm rõ chức năng của Cảnh sát cơ động trong việc làm “nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”; 

Luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động, xác định nhiệm vụ chính của Cảnh sát cơ động là “sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố”.

Nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng Cảnh sát cơ động  - Ảnh 4.

Lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động.

Nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng Cảnh sát cơ động

Bên cạnh đó, Luật Cảnh sát cơ động cũng có nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động, như bổ sung lực lượng kỵ binh, trung đoàn không quân Công an nhân dân,… 

Luật cũng bổ sung một số thẩm quyền cho lực lượng Cảnh sát cơ động như được phép ngăn chặn, vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các thiết bị bay siêu nhẹ, được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong trường hợp cấp bách. 

Luật Cảnh sát cơ động là cơ sở pháp lý hoàn chỉnh để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật hiệu quả hơn.

Nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng Cảnh sát cơ động  - Ảnh 5.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, kiểm tra công tác huấn luyện bay hồi phục của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân Công an nhân dân.

Đáng chú ý, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và tự nguyện phục vụ trong Cảnh sát cơ động; có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc có kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động là một trong những điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động.

Luật Cảnh sát cơ động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.