CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Tài chính giới thiệu 2 nhân sự vào quy hoạch BCH Trung ương

05:27 - 10/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV; Hội nghị triển khai lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các chức danh lãnh đạo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương, lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Bộ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Ngày 8/8/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV. 

Tại hội nghị, tập thể Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính đã thống nhất 100% giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chi, đồng chí Võ Thành Hưng tham gia quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV.

Tại các bước tiếp theo, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 và Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, các đồng chí theo thành phần quy định có mặt tại đây để triển khai các bước thuộc quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV.

Theo quy định, việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy định. 

Bộ Tài chính giới thiệu 2 nhân sự vào quy hoạch BCH Trung ương, lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Bộ - Ảnh 2.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đối tượng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo và các quy định liên quan; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và tránh phát sinh những vấn đề nội bộ trong quá trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch. 

Không xem xét, giới thiệu người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đối tượng theo quy định; người đang trong thời gian thi hành kỷ luật...

Theo đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị các đồng chí theo thành phần quy định tập trung rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, đúng thực chất về chất lượng nguồn nhân sự của Bộ Tài chính để thảo luận và thống nhất giới thiệu nhân sự theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo và quy định tại Quy định số 50-QĐ/TW.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, hội nghị đã chốt số liệu giới thiệu với Trung ương 2 đồng chí vào danh sách giới thiệu và ghi phiếu giới thiệu định hướng nhân sự bằng phiếu kín để triển khai các bước tiếp theo.

Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ với các chức danh lãnh đạo Bộ 

Cũng trong ngày 8/8/2023, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị triển khai lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các chức danh lãnh đạo Bộ Tài chính theo Quy định số 96/QĐ-TW.

Tại Hội nghị, các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm bao gồm: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Võ Thành Hưng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác.

Do đó, Bộ trưởng lưu ý các đồng chí tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ hồ sơ của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, cùng với đó, đề nghị các đồng chí công tâm, trách nhiệm, trên tinh thần phát huy đoàn kết nội bộ và đánh giá đúng mức độ tín nhiệm, bỏ phiếu khách quan, dân chủ.

Bộ Tài chính giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương, lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Bộ - Ảnh 2.

Đại diện các Ban Đảng ở Trung ương và Bộ Nội vụ tham dự Hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Đức Thắng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thông báo quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, triển khai các bước lấy phiếu tín nhiệm, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu. 

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Lãnh đạo Bộ Tài chính đã thành công tốt đẹp.