CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng

08:39 - 04/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giới thiệu, xây dựng, tạo nguồn cán bộ cho Trung ương

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phổ biến, quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giới thiệu, xây dựng, tạo nguồn cán bộ cho Trung ương. 

Do vậy, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, công tâm, khách quan để lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ảnh 2.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các Hội nghị, đại biểu nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và đề xuất Tổ kiểm phiếu.

Tiếp sau đó, các đại biểu tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu qua các hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, tổng hợp và quyết định giới thiệu nhân sự, báo cáo Trung ương theo quy định.