CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tỉnh ủy Quảng Ninh giới thiệu nhân sự vào quy hoạch BCH Trung ương

05:31 - 10/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Quảng Ninh giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giới thiêu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vào quy hoạch Trung ương - Ảnh 1.

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 8/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại các hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch theo Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-203; Công văn số 21-CV/BCĐ ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cấp cơ sở; dày công chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ kế cận, lãnh đạo, quản lý và cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ gắn với tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. 

Việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giới thiệu, xây dựng, tạo nguồn cán bộ cho Trung ương. Do đó, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành các bước một cách chặt chẽ, chắc chắn, công khai và minh bạch, từ đó lựa chọn những đồng chí đủ điều kiện, đủ chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để giới thiệu Trung ương.

Giới thiêu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vào quy hoạch Trung ương - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, công tâm, khách quan để lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở nguồn nhân sự được quy hoạch, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để quy hoạch tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định.