CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tỉnh Quảng Trị

11:50 | 07/12/2023

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 5 - 7/12/2023, HĐND tỉnh đã lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

}