CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương; bổ sung quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý

08:38 - 04/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Thái Bình vừa tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý - Ảnh 1.

Việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương là nhiệm vụ rất quan trọng

Phát biểu quán triệt tại các hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo kiện toàn vị trí lãnh đạo các cấp; sau đó tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao là một trong số ít các tỉnh thực hiện sớm, đúng theo quy định và đạt chất lượng tốt. 

Quy trình thực hiện công tác quy hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, có tầm nhìn xa, có xem xét, rà soát, đánh giá cũng như làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học. Qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, là cơ sở để tiếp tục thực hiện công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp.

Nhấn mạnh nội dung các hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh - các vị trí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý trong các nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện Trung ương quy định, sáng suốt lựa chọn cán bộ có đủ điều kiện, tiêu biểu về phẩm chất, trình độ, năng lực để giới thiệu bổ sung vào quy hoạch. 

Việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, thực sự tiêu biểu, có thành tích công tác nổi trội, triển vọng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để giới thiệu vào quy hoạch.

Giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030

Buổi sáng, các đại biểu thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. 

Theo đó, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1), sau khi nghe báo cáo về việc rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, phân tích, thông qua danh sách nguồn nhân sự dự kiến bổ sung nguồn quy hoạch để lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, sau khi nghe báo cáo về việc bổ sung nguồn quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình (lần 2), sau khi nghe báo cáo kết quả phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 tại các hội nghị trước, các đại biểu đã thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết nguồn bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Buổi chiều, các đại biểu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1), sau khi nghe dự thảo kế hoạch thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá nguồn cán bộ và cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; thông qua danh sách nguồn nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, sau khi nghe kế hoạch thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo về nhân sự dự kiến giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tập trung thảo luận và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh; thảo luận và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình (lần 2), các đại biểu đã nghe thông báo kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các hội nghị.

Đồng thời các đại biểu cũng thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình còn thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.