CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ba tỉnh giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa mới

05:41 - 09/08/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 8/8, Tỉnh ủy Bình Thuận và Tỉnh ủy Lạng Sơn, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ba tỉnh giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương khóa mới - Ảnh 1.

Cao Bằng giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV

Ngày 8/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tổ chức cuộc họp thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch theo kế hoạch của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông báo số lượng nhân sự của địa phương được phát hiện, giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. 

Đồng chí Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu theo quy định. 

Đồng thời, đảm bảo quy trình chặt chẽ để giới thiệu đưa vào quy hoạch những cán bộ thực sự tiêu biểu, có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển; đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đề nghị, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, thảo luận và thống nhất lựa chọn, giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực, trình độ và triển vọng phát triển để đề nghị quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bảo đảm việc bỏ phiếu tập trung, thống nhất cao, thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy định.

Căn cứ kế hoạch của Bộ Chính trị, vị trí công tác, các tiêu chuẩn, quy định của Trung ương, với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, tại các hội nghị, đại biểu nghiêm túc thảo luận và tiến hành bỏ phiếu nhất trí giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực và uy tín, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm để đề nghị quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bình Thuận giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương, khóa XIV - Ảnh 1.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bình Thuận giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương, khóa XIV

Ngày 8/8, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Công văn số 15-CV/BCĐ ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã xây dựng Kế hoạch số 175 ngày 1/8/2023 về triển khai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, với những công việc thuộc thẩm quyền của Đảng bộ tỉnh. 

Theo đó, Tỉnh Bình Thuận đã rà soát, thống nhất và thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trình Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bình Thuận giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương, khóa XIV - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam - UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc tờ trình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giới thiệu, xây dựng, tạo nguồn cán bộ cho Trung ương. 

Do đó, Tỉnh Bình Thuận đã tiến hành các bước một cách chặt chẽ, chắc chắn, công khai và minh bạch, từ đó lựa chọn những đồng chí đủ điều kiện, đủ chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để giới thiệu Trung ương. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đề nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan trong quá trình bỏ phiếu, làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục thực hiện bước quy trình tiếp theo và báo cáo Trung ương theo quy định.

Bình Thuận giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương, khóa XIV - Ảnh 3.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu.

Căn cứ vào quy hoạch, vị trí công tác, các tiêu chuẩn, quy định của Trung ương, tại hội nghị các đại biểu đã nghiêm túc tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để quy hoạch tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo đúng quy định.

Hai tỉnh giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương khóa mới - Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh Báo Lạng Sơn

Lạng Sơn giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

Sáng 8/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW, ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Công văn số 15-CV/BCĐ, ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã rà soát, thống nhất và thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trình hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai tỉnh giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương khóa mới - Ảnh 5.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm giới thiệu cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết). Đây là công việc hệ trọng của Đảng để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. 

Vì vậy, đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, công tâm, khách quan lựa chọn, giới thiệu nhân sự bảo đảm chất lượng với nội dung yêu cầu đề ra.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghiên cứu về cơ cấu, các tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự được giới thiệu, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu qua các hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn sẽ xem xét, tổng hợp và quyết định giới thiệu nhân sự, báo cáo Trung ương theo quy định.