CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV

08:39 - 04/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Sơn La vừa Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt các văn bản mới của Trung ương và triển khai quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương khóa XIV - Ảnh 1.

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng chí yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh Sơn La nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, công tâm, khách quan để lựa chọn, giới thiệu nhân sự có đủ sức khỏe, đủ phẩm chất, có khả năng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy định.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương khóa XIV - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. 

Theo đó, Quy định số 114 gồm 5 chương, 16 điều, quy định những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; xử lý vi phạm... 

Quy định này thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đối với Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2030, giai đoạn 2023-2025, tỉnh Sơn La không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

3 đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) của tỉnh Sơn La thuộc diện sắp xếp do có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn theo quy định bao gồm: thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu; thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên; thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu. 

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh không có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, trình cấp có thẩm quyền đúng quy định./.