CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa mới

13:18 - 08/08/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa mới - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh Tuyengiao.vn

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Lê Hải Bình, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng; Phan Xuân Thuỷ; Trần Thanh Lâm; Vũ Thanh Mai...

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quát triệt quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW, ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Công văn số 73-CV/BCĐ, ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, theo đó, số lượng nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương được phát hiện, giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Quy hoạch Ủy viên chính thức từ 3 - 4 đồng chí từ nguồn nhân sự tại Ban hoặc từ nguồn nhân dự ở bên ngoài bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Quy hoạch Ủy viên Trung ương dự khuyết 1 đồng chí từ nguồn nhân sự tại Ban bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo tiêu chuẩn.

“Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng của Đảng, phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu theo quy định; đảm bảo quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa mới - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị.

Coi trọng chất lượng gắn với cơ cấu để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; tạo sự đồng thuận, tổng thể, liên thông trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn kết công tác điều kiện, độ tuổi, đối tượng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo và các quy định của Đảng có liên quan.

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, có biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định và Kế hoạch của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Không xem xét, giới thiệu người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện độ tuổi, đối tượng theo quy định; người đang trong thời gian thi hành kỷ luật; người có trách nhiệm liên quan đến vụ án, vụ việc mà cơ quan chức năng đã kết luận nhưng chưa xem xét, xử lý hoặc đang xem xét, xử lý; người có đơn thư tố cáo phải xem xét theo quy định; người kê khai tài sản, hồ sơ cán bộ thiếu minh bạch, không trung thực, bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, phát luật của Nhà nước; người có thông tin, dư luận tiêu cực gây bức xúc trong xã hội.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa mới - Ảnh 3.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông qua tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi quy hoạch.

Tiếp theo, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông qua tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi quy hoạch Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết khoá XIV, đồng thời thông báo danh sách nguồn nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định được tập thể lãnh đạo Ban giới thiệu ở Bước 1.

Các đại biểu đã nghe Tờ trình của Tập thể lãnh đạo Ban về giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu qua các hội nghị, tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ xem xét, tổng hợp và quyết định giới thiệu nhân sự, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng kế hoạch./.