CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bổ nhiệm nữ Chánh Thanh tra

13:30 | 12/04/2024

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

}