CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

3 địa phương giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương, khóa XIV

08:35 - 08/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tỉnh ủy Lâm Đồng và Tỉnh ủy Trà Vinh, Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa tổ chức các Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

3 địa phương giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương, khóa XIV - Ảnh 1.

Bắc Kạn giới thiệu nhân sự Ủy viên Trung ương khóa mới

Chiều 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành…

3 địa phương giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương, khóa XIV - Ảnh 2.

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Công văn số 15-CV/BCĐ ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rà soát, thống nhất và thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trình Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

2 địa phương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 1.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu quán triệt một số nội dung tại Hội nghị.

Lâm Đồng giới thiệu nhân sự Quy hoạch BCH Trung ương

Sáng 7/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại các Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận đã quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch theo Kế hoạch số 17 ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. 

2 địa phương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 2.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trần Đức Quận cũng nhấn mạnh, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giới thiệu, xây dựng, tạo nguồn cán bộ cho Trung ương.

Đồng thời đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, công tâm, khách quan để lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định.

Căn cứ vào quy hoạch, vị trí công tác, các tiêu chuẩn, quy định của Trung ương, tại các hội nghị, đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để quy hoạch tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

2 địa phương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tỉnh ủy Trà Vinh giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

2 địa phương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường chủ trì Hội nghị.

Cũng trong sáng ngày 07/8, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị thực hiện quy trình 04 bước giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Trà Vinh Ngô Chí Cường chủ trì Hội nghị.

Phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường khẳng định: Hội nghị nhằm thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW, ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị “xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031” và Công văn số 63-CV/BCĐ, ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kết quả thực hiện quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự ở bước 01.

Công tác giới thiệu nhân sự quy hoạch được thực hiện khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, theo đúng quy trình, quy định. Nhân sự được giới thiệu vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; trình độ; năng lực và uy tín; sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm.

2 địa phương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 5.

Quang cảnh Hội nghị

Mỗi đại biểu được giới thiệu không quá 02 người. Trên cơ sở nguồn nhân sự được quy hoạch, đại biểu nghiên cứu, tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự để Trung ương quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định./.