CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hà Nam giới thiệu 3 nhân sự vào quy hoạch BCH Trung ương khóa mới

11:10 - 08/08/2023

(Chinhphu.vn) - Chiều 7/8, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu 3 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Việc Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu theo quy định.

 Đồng thời, phải đảm bảo quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, để giới thiệu đưa vào quy hoạch những cán bộ thực sự tiêu biểu, có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển; đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Giới thiệu 3 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam giới thiệu 3 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Căn cứ Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất lựa chọn giới thiệu 3 nhân sự của tỉnh quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (chính thức và dự khuyết) để tiếp tục thực hiện quy trình xin ý kiến giới thiệu (bước 2, bước 3) tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan thảo luận, phát hiện và thống nhất giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực, trình độ và triển vọng phát triển để đề nghị Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, bảo đảm việc bỏ phiếu tập trung, thống nhất cao, làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện bước quy trình tiếp theo và báo cáo Trung ương theo quy định.

Giới thiệu 3 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 3.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam bỏ phiếu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.