CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tỉnh ủy Điện Biên giới thiệu 2 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

06:38 - 09/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tỉnh ủy Điện Biên thống nhất lựa chọn, giới thiệu 2 nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giới thiệu 2 nhân sự quy hoạch BCH Trung ương - Ảnh 1.

Tỉnh ủy Điện Biên thống nhất lựa chọn, giới thiệu 2 nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chiều 8/8, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Thực hiện quy trình rà soát nguồn cán bộ giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 và Kế hoạch số 17-KH/TW, ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát danh sách nguồn nhân sự của tỉnh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để dự kiến giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trình hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh xem xét giới thiệu.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường nhấn mạnh: Một trong những nội dung quan trọng của công tác cán bộ là công tác quy hoạch cán bộ. 

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy nhằm chủ động phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật; quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có thành tích, sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để giới thiệu quy hoạch lãnh đạo các cấp, nhất là cấp chiến lược, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. 

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các đồng chí dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, công tâm, khách quan, thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ghi phiếu giới thiệu để đảm bảo chất lượng.

Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nguồn cán bộ đương chức và quy hoạch đã được phê duyệt; các hội nghị cấp tỉnh đã cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 2 đồng chí.