CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thường vụ Quân ủy Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương

05:38 - 10/08/2023

(Chinhphu.vn) - Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tiến hành thảo luận về quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn, đối tượng; đồng thời bỏ phiếu kín phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường vụ Quân ủy Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh BQP

Sáng 9/8, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương để thảo luận, bỏ phiếu phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Cùng dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thường vụ Quân ủy Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV - Ảnh 2.

Hội nghị đã nghe quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 17-KH/TW, ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị; Công văn số 119-CV/BCĐ, ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo Tờ trình về việc phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị tiến hành thảo luận về quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn, đối tượng; đồng thời bỏ phiếu kín phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo BQP