CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương

08:43 - 11/08/2023

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bổ sung quy hoạch Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, đây là Hội nghị rất quan trọng, đề nghị các đồng chí dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu và lựa chọn giới thiệu nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy định.

Trên cơ sở đó, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đại biểu đã nghiên cứu tài liệu và tiến hành các bước bỏ phiếu lựa chọn giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đối tượng vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031; bổ sung quy hoạch Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Kết quả, các nhân sự được lựa chọn giới thiệu đều có số phiếu tán thành cao.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tiếp đó, tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã thực hiện quy trình các bước tiếp theo và thông qua kết quả Hội nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.