CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bà Rịa - Vũng Tàu giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Trung ương

06:00 - 14/08/2023

(Chinhphu.vn) - Các cán bộ chủ chốt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, thực hiện Kế hoạch 17 ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng quy định và thống nhất giới thiệu ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là người đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tờ trình số 126 ban hành ngày 10/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giới thiệu quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương - Ảnh 2.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, sau khi thảo luận, các cán bộ chủ chốt nhất trí cao với nội dung tờ trình và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.