CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương

09:08 - 10/08/2023

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất giới thiệu nhân sự đủ điều kiện quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương - Ảnh 1.

Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Công văn số 15-CV/BCĐ ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội đã rà soát, thống nhất và thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trình Hội nghị cán bộ chủ chốt xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo tiêu chuẩn, nhân sự được giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng là những cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật; quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có thành tích, sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển.

Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân khẳng định, việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giới thiệu, xây dựng, tạo nguồn cán bộ cho Trung ương. 

Do đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành các bước một cách chặt chẽ, chắc chắn, công khai và minh bạch, từ đó lựa chọn nhân sự đủ điều kiện, đủ chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để giới thiệu Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện để lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định. 

Trên cơ sở nguồn nhân sự được quy hoạch, Hội nghị đã thống nhất cao và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đủ điều kiện quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định./.