CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giới thiệu nhân sự Quân đội vào quy hoạch BCH Trung ương

07:51 - 11/08/2023

(Chinhphu.vn) - Căn cứ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi theo quy định và kết quả giới thiệu nhân sự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín để đưa vào danh sách đề nghị quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Giới thiệu nhân sự Quân đội vào quy hoạch BCH Trung ương - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 10/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Giới thiệu nhân sự Quân đội vào quy hoạch BCH Trung ương - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo tờ trình của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và kết quả kiểm phiếu của Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Hội nghị tiến hành thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Giới thiệu nhân sự Quân đội vào quy hoạch BCH Trung ương - Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. 

Cùng dự có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo Tờ trình về kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân và Hội nghị Quân ủy Trung ương. 

Căn cứ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi theo quy định và kết quả giới thiệu nhân sự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín để đưa vào danh sách đề nghị quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.