CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Tư pháp giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

06:21 - 10/08/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 09/8, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ Tư pháp giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị. Các Thứ trưởng: Đặng Hoàng Oanh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh, Trần Tiến Dũng và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Bộ Tư pháp cùng dự.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Huy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đào Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn IA, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện một số Ban, ngành.

Bộ Tư pháp giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai các bước thuộc quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV. 

Theo quy định, việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy định.

Tiếp đó, Bộ trưởng đã phổ biến mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cũng như danh sách nhân sự được giới thiệu quy hoạch để Hội nghị cùng thảo luận, cho ý kiến. 

Bộ Tư pháp giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 3.

Trên cơ sở đó, các cán bộ chủ chốt đã tiến hành nghiên cứu, xem xét bỏ phiếu để chọn giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Bộ Tư pháp.

Sau Hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện quy trình các bước tiếp theo và đã thông qua nhân sự giới thiệu quy hoạch để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.