CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

CBCCVC TPHCM được hưởng thu nhập tăng thêm gấp 1,8 lần tiền lương

10:09 - 17/12/2022

(Chinhphu.vn) - HĐND TPHCM vừa quyết nghị tăng hệ số điều chỉnh chi thu nhập tăng thêm ở mức 1,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ từ năm 2023 đến hết thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Từ 2023: Cán bộ, công chức, viên chức TPHCM được hưởng thu nhập tăng thêm gấp 1,8 lần tiền lương ngạch bậc, chức vụ - Ảnh 1.

Tại kỳ họp thứ tám, HĐND TPHCM thống nhất thông qua Nghị quyết Quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Theo đó, HĐND TPHCM quyết nghị tăng hệ số điều chỉnh chi thu nhập tăng thêm ở mức 1,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ từ năm 2023 đến hết thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM cân đối nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo chi tăng lương theo lộ trình của Chính phủ và chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND TPHCM.

Trước đó, thảo luận tại kỳ họp thứ tám HĐND TPHCM khóa X, đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, TPHCM có nhiều nỗ lực, nhưng sự phân bổ nguồn lực con người chưa phù hợp. Qua giám sát ở một số quận thấy rằng, cán bộ công chức hiện nay ở các sở ngành, quận huyện phải gánh rất nhiều việc, nhất là xử lý hồ sơ, tham mưu.

Do vậy quỹ thời gian của cán bộ không còn nhiều để đi thực tế, đến với người dân. "Nói là cán bộ không chuyên trách, nhưng làm đến 7-8 giờ tối, thứ bảy chủ nhật vẫn làm. Cứ bị cuốn vào những công việc thì cán bộ không còn sức sáng tạo, không tái tạo được sức lao động.

Trong thời gian TPHCM chờ ý kiến của Quốc hội, đại biểu đề xuất UBND TPHCM cần có đề án cụ thể, để từ đó xin thí điểm cơ chế cho TPHCM"

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung chia sẻ, qua đi giám sát, nghe cán bộ tâm sự, rất chạnh lòng. Ai cũng có gia đình, nhưng tất cả tập trung cho công việc nên đôi khi chưa tròn trách nhiệm với gia đình, với con mình. "Tôi chia sẻ thêm để TPHCM kiến nghị một đặc thù cho thành phố", đại biểu nói.

Trước ý kiến của đại biểu, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, đã giao Sở Nội vụ TPHCM sớm trình đề án với các nội dung: Công tác tuyển dụng, gắn với chính sách thu hút nhân tài – không chỉ là người ngoài hệ thống mà động viên những người trong hệ thống; nhà ở cho công chức viên chức.

Qua rà soát thống kê có khoảng 13.000 công chức, viên chức cần nhà ở, cần cơ chế để có nhà thuê, thuê mua. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức có được thu nhập cơ bản, cũng là nguồn động viên để an tâm làm việc. Bên cạnh đó,TPHCM còn có chính sách đào tạo cho cán bộ hàng năm phù hợp với vị trí công tác.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, làm sao phát huy được quyền làm chủ của nhân dân khi không tổ chức HĐND quận phường, phải tăng cường trách nhiệm, công khai minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin. Quá trình triển khai chính quyền đô thị sẽ có những vấn đề mới phát sinh, TPHCM sẽ tích cực xử lý để phát huy hiệu quả của mô hình này./.