Yêu cầu lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy... tham gia thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ

16/05/2024 09:10

(Chinhphu.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu mời đại diện lãnh đạo một số cơ quan như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy... tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Tại Thông báo số 2351-TB/ TU, ngày 13/5/2024, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh.

Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông giao UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ tại một số cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao, gây cản trở, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về thành phần tham gia đoàn, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu mời đại diện lãnh đạo một số cơ quan như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy... và một số thành phần có liên quan khác do UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông biết, chỉ đạo./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi