Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng

13/05/2024 08:58

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình do Sở Y tế Điện Biên làm chủ đầu tư, giai đoạn 2020-2023; kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, sai sót trong  quản lý đầu tư xây dựng- Ảnh 1.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

Thanh tra 8 dự án có tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng

Báo Thanh tra thông tin, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành thanh tra đối với 8 dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Trong đó: 1 dự án (cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên giai đoạn II) được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng & công nghiệp tỉnh Điện Biên thực hiện quản lý dự án; 7 dự án còn lại giao cho chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án.

Sở Y tế đã giao nhiệm vụ của chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án Sở Y tế thực hiện.

Tổng mức đầu tư 8 dự án có giá trị 159,7 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra đã nghiệm thu đạt 122,8 tỷ đồng; đã thanh toán, tạm ứng 114,4 tỷ đồng.

Có 6/8 dự án đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 1 dự án được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Ngày 20/3/2024, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành Kết luận số 187/KL-TTr.

Kết quả thanh tra cho thấy, công tác quản lý đầu tư xây dựng đã được chủ đầu tư quan tâm, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát; quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án đã cơ bản bám sát theo quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Các công trình xây dựng hoàn thành được đưa vào sử dụng kịp thời đã đáp ứng được mục tiêu đầu tư, yêu cầu của dự án và phát huy được hiệu quả sau đầu tư.

Công tác giải ngân, thanh toán vốn các dự án được thực hiện kịp thời, phù hợp với kế hoạch vốn giao hằng năm.

Nhiều tồn tại, hạn chế, sai sót

Bên cạnh những mặt tích cực, cơ quan Thanh tra cũng chỉ ra không ít tồn tại, hạn chế, sai sót.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2, chưa thực hiện theo mẫu mới của Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Trong công tác đấu thầu, việc thực hiện trình tự thủ tục trong việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu có một số nội dung chưa tuân thủ theo đúng quy định như:

Tờ trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại 5 dự án chưa đầy đủ theo quy định. Tại một số gói thầu, hồ sơ mời thầu không đúng mẫu theo quy định.

Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp Dự án Cải tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn 2, tại Chương I mục 8 E-HSMT không đúng mẫu so với quy định; các tiêu chuẩn yêu cầu nhân sự chủ chốt nhiều hơn so với quy định…

Hồ sơ mời thầu gói xây lắp tại 5 dự án yêu cầu về điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường chưa đúng quy định; hồ sơ mời thầu yêu cầu một số điều kiện nhiều hơn so với quy định về năng lực của cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công, yêu cầu về năng lực của chỉ huy trưởng công trường.

Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, sai sót trong  quản lý đầu tư xây dựng- Ảnh 2.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế, sai sót tại Dự án Cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên - giai đoạn II.

Trong công tác giám sát thi công, đề cương giám sát tại 5 dự án đơn vị tư vấn giám sát chưa có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác theo quy định. 7/8 dự án đơn vị tư vấn giám sát không thực hiện lập báo cáo giám sát định kỳ theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và theo quy định.

Công tác lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán tại một số công trình thiếu chính xác; quá trình giám sát thi công và nghiệm thu thanh toán chưa kịp thời phát hiện để khắc phục. Qua thanh tra phát hiện sai khối lượng, chưa giảm trừ 2% thuế giá trị gia tăng với giá trị 284.672.119 đồng.

Việc lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành không đảm bảo thời gian theo quy định.

Cơ quan thanh tra xác định, những tồn tại, hạn chế trước hết thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế với vai trò là người đứng đầu. Chịu trách nhiệm trực tiếp là Phó Giám đốc Sở Y tế được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đầu tư xây dựng; Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các cá nhân thuộc Ban được giao nhiệm vụ cụ thể ở từng dự án. Trách nhiệm cũng thuộc về các nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra, giám sát, tư vấn xét thầu và các nhà thầu xây lắp.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 23 triệu đồng; giảm trừ qua nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hơn 261,5 triệu đồng.

Kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm trên theo quy định.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi