Thanh tra đề nghị các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng rút kinh nghiệm

13/05/2024 08:56

(Chinhphu.vn) - Chánh Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình đề nghị các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đối với các tồn tại, hạn chế chỉ ra trong kết luận.

Thanh tra đề nghị các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng rút kinh nghiệm- Ảnh 1.

Trường THPT Ninh Châu.

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Bình vừa ban hành 3 kết luận thanh tra hành chính Trường THCS và THPT Việt Trung; THPT Phan Đình Phùng; THPT Ninh Châu.

Theo Báo Thanh tra, ngày 6/3/2024, Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định thanh tra số 18/QĐ-TTr thực hiện thanh tra hành chính đối với các trường THCS và THPT Việt Trung, THPT Phan Đình Phùng, Trường THPT Ninh Châu.

Kế hoạch thanh tra bao gồm các nội dung: Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn và về công tác kiểm tra nội bộ trường học.

Cả 3 trường đạt được một số kết quả tích cực

Theo kết luận thanh tra, cả 3 trường đạt được một số kết quả tích cực như: Hiệu trưởng đã phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác TCD, giải quyết KNTC, PCTN, tiêu cực, công tác chuyên môn và công tác kiểm tra nội bộ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đã ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị.

Công tác TCD, giải quyết KNTC, PCTN, tiêu cực thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên. Trong thời kỳ thanh tra, không có công dân, phụ huynh học sinh kiến nghị, phản ánh, KNTC liên quan đến hoạt động của nhà trường.

Chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ đúng hướng dẫn của Sở. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thực hiện công tác giảng dạy đúng quy định. Chất lượng giáo dục của các nhà trường trên ngày càng được tăng lên, bao gồm chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, thiếu sót tại cả 3 trường.

Trường THPT Phan Đình Phùng: Trong công tác TCD, việc ghi sổ chưa thể hiện việc TCD định kỳ và thường xuyên, chỉ thể hiện tổng hợp kết quả vào cuối sổ. Một số tổ chuyên môn ghi biên bản sinh hoạt chuyên môn còn sơ lược, chưa thể hiện được đầy đủ nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn (tổ Vật lý; tổ Ngoại ngữ (tháng 10, 11); tổ Toán (tháng 11); tổ Văn - Thư viện (tháng 1/2024)).

Việc ban hành quy định về công tác kiểm tra nội bộ tại đơn vị sau khi ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ và quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ là chưa đúng hướng dẫn của Sở tại Công văn số 1806 ngày 30/8/2023 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024.

Tại Trường THPT Ninh Châu, nhân viên văn thư trực TCD thường xuyên nhưng chưa thể hiện công việc này vào sổ TCD. Việc ban hành quy chế chuyên môn có viện dẫn văn bản đã hết hiệu lực (Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ GDĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục và thanh tra toàn diện hoạt động sư phạm nhà giáo). Trong các bản phân công năm học 2023-2024 và năm học 2023-2024 chưa thể hiện Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được bố trí tham gia sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn. Tổ Toán và Tổ Vật lý - Công nghệ - Thể dục - Quốc phòng an ninh sử dụng tên gọi “Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn” là chưa đúng tên gọi theo quy định “Kế hoạch giáo dục 10 của tổ chuyên môn”. Kế hoạch giáo dục của giáo viên là tổ trưởng chuyên môn do chính tổ trưởng chuyên môn ký duyệt là chưa phù hợp.

Năm học 2023-2024, việc ban hành quy định về công tác kiểm tra nội bộ tại đơn vị sau khi ban hành quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ là chưa đúng hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 1806. Quy định kiểm tra nội bộ của nhà trường có kiểm tra đối với lãnh đạo đơn vị nhưng xây dựng kế hoạch kiểm tra (năm học 2022-2023; năm học 2023-2024) không có nội dung kiểm tra đối với lãnh đạo đơn vị; một số cuộc kiểm tra nội bộ không quy trách nhiệm và không có kiến nghị rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có tồn tại, hạn chế.

Tại Trường THCS và THPT Việt Trung: Trong công tác TCD, sổ chi chép chỉ thể hiện việc TCD định kỳ, chưa thể hiện việc TCD thường xuyên tại đơn vị.

Trong công tác chỉ đạo kiểm tra nội bộ, nhà trường chưa tiếp nhận, tổ chức quán triệt Quyết định số 610/QĐ-SGDĐT ngày 21/8/2023 của Sở về việc ban hành quy định công tác kiểm tra, để ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị.

Cuộc kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn và công tác chủ nhiệm lớp 6, lớp 10: Quyết định và kế hoạch tiến hành kiểm tra thể hiện kiểm tra 2 nội dung nhưng biên bản, báo cáo và thông báo kết quả kiểm tra chỉ có 1 nội dung (kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn).

Đề nghị các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng rút kinh nghiệm

Kết luận thanh tra cũng xác định trách nhiệm đối với các tồn tại, thiếu sót trên của các trường. Cụ thể: Trường THPT Phan Đình Phùng thì trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; Trường THPT Ninh Châu trách nhiệm thuộc về Hiệu trường và Phó Hiệu trưởng Trương Thị Ngọc Lưu; đối với Trường THCS và THPT Việt Trung thì trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Đinh Tiên Hoàng.

Chánh Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình đề nghị các Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đối với các tồn tại, hạn chế chỉ ra trong kết luận, và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi