Thanh tra yêu cầu chấn chỉnh thiếu sót, nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân

13/05/2024 11:39

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã chỉ ra nhiều thiếu sót cần chấn chỉnh trong giải quyết hồ sơ của Bộ phận một cửa tại UBND thị xã Mỹ Hào; yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai, UBND thị xã Mỹ Hào nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Dẫn Kết luận thanh tra số 28/KL-TTT ngày 15/4/2024 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên, báo Thanh tra cho biết: Bộ phận một cửa của UBND thị xã Mỹ Hào được thành lập vào ngày 18/12/2017, có 5 cán bộ công chức trực tại Bộ phận một cửa, trong đó có 1 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Trưởng bộ phận.

UBND thị xã Mỹ Hào đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn. 

Thường xuyên rà soát để kiến nghị theo thẩm quyền để loại bỏ hoặc chỉnh sửa TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung TTHC cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân 

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả của Bộ phận này. 

Cụ thể, số hồ sơ được số hóa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Mỹ Hào (Bộ phận một cửa) và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thời kỳ từ 15/6/2021 đến 31/12/2022 còn thấp chưa đạt tỷ lệ quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên. Phải đến năm 2023, số hồ sơ được số hóa đạt mới tỷ lệ theo mục tiêu.

Việc thực hiện không đầy đủ số hóa các hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC nêu trên của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Mỹ Hào và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các năm 2021, 2022 là không đảm bảo theo quy định điểm g, khoản 2 Mục III Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Kết quả thanh tra việc thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức trong việc giải qyết TTHC và cung cấp dịch vụ hành chính công cho thấy, trong kỳ thanh tra (từ ngày 15/6/2021 đến 30/11/2023), trên địa bàn thị xã có 1.393 hồ sơ quá hạn lĩnh vực đất đai, nhưng chưa có văn bản xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC là chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Tiến hành kiểm tra chi tiết 779 hồ sơ bị từ chối giải quyết, Đoàn thanh tra nhận thấy các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của UBND thị xã Mỹ Hào nhận được hồ sơ TTHC để xem xét giải quyết, đã không thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết TTHC là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 8 Điều 19 Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Theo báo cáo của UBND thị xã Mỹ Hào hồ sơ quá hạn chỉ có ở năm 2021 và năm 2022, 2023 không có. 

Tuy nhiên qua kiểm tra xác minh đối với 14 hồ sơ liên thông với cấp xã về thủ tục "Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình” của 3 xã, phường Cẩm Xá, Phan Đình Phùng, Xuân Dục cho thấy: 

Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ 14 hồ sơ nói trên tại UBND của xã, phường không được tiếp nhận qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã theo quy định.

Qua kiểm tra 14 hồ sơ, thời gian giải quyết đều quá hạn quy định, đặc biệt có một số hồ sơ có thời gian giải quyết quá 1 năm vượt quá 3 lần thời gian quy định cấp “sổ đỏ” lần đầu. 

Qua đó thể hiện việc báo cáo hồ sơ quá hạn năm 2023 cua UBND thị xã Mỹ Hào là không đúng thực tế, không đầy đủ.

“Để xảy ra các tồn tại, hạn chế nêu trên trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND các xã, phường, các cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận một cửa cấp xã, phường và công chức địa chính các xã, phường được kiểm tra. 

Bộ phận một cửa của UBND thị xã, các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND thị xã Mỹ Hào và viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Mỹ Hào đã chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và tổ chức trên địa bàn thị xã” - Kết luận thanh tra số 28/KL-TTT nêu rõ.

Từ những kết quả nói trên, Thanh tra tỉnh Hưng Yên kiến nghị các biện pháp xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường công tác kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không để hồ sơ quá hạn, đảm bảo thời gian theo quy định. 

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Mỹ Hào.

Đối với UBND thị xã Mỹ Hào, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan. 

Yêu cầu Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã thực hiện định kỳ 3 tháng hoặc đột xuất làm việc với các cơ quan có thẩm quyền có TTHC được tiếp nhận để trao đổi về việc quản lý, giải quyết TTHC.

Các xã, phường trên địa bàn thị xã: Tất cả các TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công phát sinh phải được tiếp nhận qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã, phường theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Hưng Yên cũng kiến nghị đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC của tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động, kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, thị xã, UBND cấp xã, phường theo quy định.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi