Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm về đấu thầu

20/05/2024 09:15

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị, UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Đông Triều nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm trong việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại Dự án (D.A) mở rộng khu đô thị mới hai bên đường 188 tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm về đấu thầu- Ảnh 1.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị, UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Đông Triều nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm trong việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư...

 Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quy trình thực hiện Dự án (D.A) mở rộng khu đô thị mới hai bên đường 188 tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (D.A mở rộng khu đô thị 188),  

D.A mở rộng khu đô thị 188 do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại 188 là đơn vị trúng thầu theo Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thị xã Đông Triều (trước đây là huyện Đông Triều) với diện tích 21,69ha; thời gian thực hiện 36 tháng kể từ khi giao đất.

D.A thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2015…

Báo Thanh tra thông tin, chủ đầu tư đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và được UBND thị xã Đông Triều phê duyệt năm 2021. D.A đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; song, đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư nên chưa đủ điều kiện giao đất thực hiện D.A.

Trước khi thực hiện D.A mở rộng khu đô thị 188 tại phường Mạo Khê, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc đã được UBND tỉnh Quảng Ninh giao chủ đầu tư D.A khu đô thị mới hai bên đường 188. D.A cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình.

Kết luận thanh tra cho biết, D.A mở rộng khu đô thị 188 với quy mô tương đương một nhóm nhà ở đồng bộ về hạ tầng kĩ thuật và các công trình công cộng góp phần nâng cao chất lượng khu ở, sử dụng đất hiệu quả hợp lý, tạo dựng môi trường sống ổn định lâu dài, hình thành khu đô thị văn minh, hiện đại. Đồng thời, góp phần phát triển hoàn chỉnh quy hoạch chung; tăng thu ngân sách cho địa phương và tỉnh…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, UBND thị xã Đông Triều đã thực hiện quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 3, Điều 84, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 và khoản 8, Điều 73, Luật Đấu thầu năm 2013.

Không thực hiện báo cáo, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh thẩm định theo khoản 2, Điều 86, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

“Trách nhiệm trên thuộc về Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều; trách nhiệm tham mưu trực tiếp thuộc Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch trình Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà đầu tư không đúng thẩm quyền” - kết luận thanh tra chỉ rõ.

Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 6, Điều 73, Luật Đấu thầu năm 2013 cho thấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh đã không thực hiện chức năng giám sát, theo dõi việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, qua thanh tra, kiểm tra không kịp thời phát hiện các sai phạm của UBND thị xã Đông Triều trong việc thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư. Đến khi phát hiện các vi phạm, không tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh xử lý các vi phạm của UBND thị xã Đông Triều theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cùng với đó, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chấp thuận các quyết định phê duyệt về lựa chọn nhà đầu tư của UBND thị xã Đông Triều không đúng quy định về pháp luật đấu thầu; không đúng quy định tại khoản 4, Điều 12, Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

Kết luận thanh tra khẳng định, trách nhiệm này thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư; trực tiếp tham mưu là Phòng Thẩm định, giám sát đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu tư khi thị xã Đông Triều thực hiện sai thẩm quyền và Thanh tra Sở đã không phát hiện ra vi phạm trong công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện D.A.

Kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, cùng với các kiến nghị trong công tác quản lý, thực hiện D.A, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư và việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản về chấp thuận lựa chọn nhà đầu tư không đúng quy định pháp luật đối với D.A mở rộng khu đô thị 188.

UBND thị xã Đông Triều nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm trong việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chịu trách nhiệm bồi thường Nhà nước theo quy định đối với các hành vi vi phạm.

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại 188 tạm dừng hoạt động đầu tư D.A, giữ nguyên hiện trạng; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các nội dung đã thực hiện và tổng hợp các chi phí hợp lý của chủ đầu tư từ khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu của UBND thị xã Đông Triều đến thời điểm hiện nay để cơ quan Nhà nước xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trong quý II/2024.

 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị xử lý vụ cấp hơn 90.000 chứng chỉ IELTS, Aptis sai quy định

  Thanh tra kiến nghị xử lý vụ cấp hơn 90.000 chứng chỉ IELTS, Aptis sai quy định
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm cá nhân để xảy ra sai sót trong quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm cá nhân để xảy ra sai sót trong quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm, kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện, xã; Trưởng phòng, công chức địa chính

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm, kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện, xã; Trưởng phòng, công chức địa chính
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị phê bình Chủ tịch huyện

  Thanh tra kiến nghị phê bình Chủ tịch huyện
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị xử lý vụ cấp sai 56000 chứng chỉ ngoại ngữ

  Thanh tra kiến nghị xử lý vụ cấp sai 56000 chứng chỉ ngoại ngữ
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Kế hoạch - Tài chính,...

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Kế hoạch - Tài chính,...
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ sai phạm

  Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ sai phạm
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị Hiệu trưởng nghiêm túc rút kinh nghiệm

  Thanh tra kiến nghị Hiệu trưởng nghiêm túc rút kinh nghiệm
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, công chức xã

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, công chức xã
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan điều tra

  Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan điều tra
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan điều tra

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan điều tra
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nguyên Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc Sở cùng các cá nhân

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nguyên Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc Sở cùng các cá nhân
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị xử lý nghiêm cá nhân liên quan đến các sai phạm Dự án khu dân cư

  Thanh tra kiến nghị xử lý nghiêm cá nhân liên quan đến các sai phạm Dự án khu dân cư
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị chuyển toàn bộ thông tin vụ việc liên quan đến 3 công ty sang Cơ quan điều tra

  Thanh tra kiến nghị chuyển toàn bộ thông tin vụ việc liên quan đến 3 công ty sang Cơ quan điều tra
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong thực hiện quy hoạch xây dựng

  Thanh tra kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong thực hiện quy hoạch xây dựng
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm nguyên Chủ tịch thành phố, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,...

  Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm nguyên Chủ tịch thành phố, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,...
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm đất đai

  Thanh tra kiến nghị làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm đất đai
 • Tham khảo thêm

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra

  Thanh tra kiến nghị kiểm điểm Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi