Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, công chức xã

01/05/2024 14:44

(Chinhphu.vn) - Nhiều cán bộ tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, nguyên là Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, công chức địa chính xã, thậm chí 1 Phó Chủ tịch UBND xã đương nhiệm bị kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm do để xảy ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý tài chính, đất đai, xây dựng trên địa bàn…

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, công chức xã- Ảnh 1.

Chánh Thanh tra huyện Hóc Môn đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Trung Chánh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm nhiều cán bộ, công chức..

Theo Báo Thanh tra, ngày 12/4/2024, Thanh tra huyện Hóc Môn đã công bố Kết luận thanh tra số 81/KL-TTH ngày 19/1/2024 về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, quản lý đất đai xây dựng tại UBND xã Trung Chánh.

Theo đó, trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, Chánh Thanh tra huyện Hóc Môn Nguyễn Lê Trọng Tâm đã kết luận: Việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm không có giấy phép xây dựng của ông Trần Anh Tuấn (trong năm 2017) không đúng thẩm quyền là trách nhiệm của UBND xã Trung Chánh…

Việc UBND xã Trung Chánh không có hồ sơ xử lý và yêu cầu ông Trần Anh Tuấn tháo dỡ phần diện tích ngoài giấy phép xây dựng hay các tài liệu ghi nhận việc tháo dỡ phần công trình ngoài giấy phép trước khi chủ đầu tư tiếp tục thi công theo giấy phép được cấp do diện tích xây dựng vi phạm (trệt 168,5m2 và sàn 181,8m2) lớn hơn diện tích xây dựng được cấp theo Giấy phép xây dựng số 3599/GPXD (trệt 143m2 và sàn 143m2) là không đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 và khoản 4 Điều 24 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP.

Đội Thanh tra địa bàn huyện lập Biên bản vi phạm hành chính số 349/BB-VPHC ngày 5/2/2018 về công trình xây dựng vi phạm sai phép (trổ thêm cửa đi, phân thành 5 căn, phần ban công và 4 cầu thang) nằm trong phần diện tích xây dựng được cấp phép. 

Tuy nhiên, trên phần sân (thuộc mật độ Giấy phép xây dựng số 3599/GPXD) vẫn còn phần sân bê tông cốt thép chưa được xử lý là không đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 và khoản 4 Điều 24 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP.

Việc ông Võ Thành Được (nguyên công chức địa chính xã) xác nhận phù hợp với Giấy phép xây dựng số 3599/GPXD và không thể hiện đầy đủ quá trình tạo lập nhà là không đúng thực tế, dẫn đến việc các cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận cập nhật tài sản gắn liền với đất. 

Trách nhiệm chính thuộc về ông Võ Thành Được và ông Nguyễn Lê Nhân - nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Chánh.

Kết luận còn cho biết, việc công trình xây dựng phát sinh, phân thành 5 căn nhà riêng biệt trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 11/2022 nhưng UBND xã Trung Chánh đã không kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý theo quy định…

Công trình xây dựng trên phần sân của Giấy chứng nhận số CS02106 phát sinh trong năm 2022 (do ông Bùi Văn Thực và bà Lê Thị Vân là chủ đầu tư) đã có hành vi vi phạm xây dựng không có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, cán bộ công chức địa chính đã không kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định…

Liên quan đến công tác quản lý tài chính, Chánh Thanh tra huyện Hóc Môn Nguyễn Lê Trọng Tâm kết luận: UBND xã Trung Chánh đã không lập và trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với khoản chi vật dụng phục vụ khu cách ly (chiếu, gối, mùng, mền) theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 6 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính...

UBND xã Trung Chánh đã không thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND xã Trung Chánh có thiếu sót trong việc kiểm tra, rà soát đối với các khoản chi trả phụ cấp chống dịch, phụ cấp đối với ban chỉ đạo cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã dẫn đến việc chi trả trùng lặp là không đúng quy định…

Đáng chú ý, kết luận đã chỉ ra, việc lập danh sách, xét duyệt và rà soát đối tượng người dân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 được chi hỗ trợ chưa được thực hiện chặt chẽ, có 4 trường hợp trùng lặp giữa các đối tượng và không đúng đối tượng phải thu hồi là không đúng quy định tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của HĐND TP…

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức địa chính xã

Trước những vấn đề nêu trên, Chánh Thanh tra huyện Hóc Môn Nguyễn Lê Trọng Tâm đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND xã Trung Chánh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Bùi Văn Thanh và ông Võ Thành Được - nguyên công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã; ông Đặng Thanh Xuân - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Huỳnh Sơn Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chánh do chưa thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 để cán bộ công chức thuộc quyền quản lý có sai sót được nêu trong kết luận.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Ngỡi - nguyên Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Lê Nhân - nguyên Chủ tịch UBND xã do chưa thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đứng đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 để cán bộ công chức thuộc quyền quản lý có sai sót được trong kết luận.

Chánh Thanh tra huyện Hóc Môn Nguyễn Lê Trọng Tâm cũng kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND xã Trung Chánh chủ trì, phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn huyện Hóc Môn, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện xử lý công trình xây dựng không phép của Giấy chứng nhận số vào sổ CS02106 ngày 22/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường…

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người dân Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi