Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc, Kế toán trưởng; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

15/01/2024 05:19

(Chinhphu.vn) - Bên cạnh việc kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc và Kế toán trưởng, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc xảy ra tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh sang cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc, Kế toán trưởng; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra- Ảnh 1.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau.

Sai phạm tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Cà Mau: Có dấu hiệu tội phạm lập quỹ trái phép và phạm tội "tham ô tài sản"

Vừa qua, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ký ban hành Kết luận Thanh tra số 32/KL-TT về việc thanh tra công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau. Theo đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền đối với việc lập và sử dụng Quỹ đời sống, số tiền trên 4 tỷ đồng xảy ra tại đơn vị này.

Cụ thể, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có nguồn thu hoa hồng để lại với số tiền trên 455,4 triệu đồng để thành lập Quỹ đời sống.

Tuy nhiên, đơn vị này không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý; không lập chứng từ thu, chi; không hạch toán kế toán, không có báo cáo tài chính, từ đó có dấu hiệu tội phạm “lập quỹ trái phép” được quy định tại Điều 205 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với khoản tiền cá nhân nộp lại từ tiền công chỉnh lý tài liệu trên 3,6 tỷ đồng, trong đó các khoản Giám đốc Trung tâm báo cáo đã chi hỗ trợ cho các tập thể và cá nhân ngoài trung tâm với số tiền trên 888,8 triệu đồng, nhưng qua xác minh, phần lớn các tổ chức và cá nhân không thừa nhận. 

Thanh tra tỉnh Cà Mau cho rằng hành vi này có dấu hiệu phạm tội “tham ô tài sản” được quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đối, bổ sung năm 2017).

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm Lưu trữ tỉnh Cà Mau

Cũng trong kết luận, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Giám đốc Sở Nội vụ kiểm điểm trách nhiệm ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm và bà Đinh Thị Cẩm Nhung, Kế toán Trung tâm đối với những thiếu sót, sai phạm như sau: Mất chứng từ kế toán năm 2013; không thực hiện đúng Quyết định số 1944/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; thanh toán làm thêm giờ cho 14 viên chức vượt quy định.

Giám đốc Trung tâm và Kế toán trưởng cũng thiếu sót, sai phạm trong việc áp dụng sai công thức tính đơn giá tiền công chỉnh lý tài liệu; không tiến hành trích lập 4 quỹ theo quy định; chi phúc lợi chưa đảm bảo nội dung chi theo quy định; quản lý, sử dụng tài sản công không đúng quy định.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Cà Mau còn kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Trần Quốc Việt đối với những thiếu sót như: Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định của Bộ Tài chính; không xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán trong đơn vị theo quy định.

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Hoàng Kim, Kế toán Sở Nội vụ giai đoạn 2013-2018 và ông Trần Thanh Tánh, Kế toán trưởng Sở Nội vụ Cà Mau giai đoạn 2019-2022 do trực tiếp quyết toán kinh phí cho Trung tâm nhưng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 137/2017/TT-BTC.

Thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau 4.204.531.016 đồng

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành quyết định thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 4.204.531.016 đồng, bao gồm các khoản sai phạm: Không điều chỉnh giảm kinh phí thường xuyên, nguồn tự chủ năm 2022; chi vượt quy định do áp dụng sai công thức tính đơn giá tiền công chỉnh lý tài liệu; thu thừa của 4 đơn vị; lập quỹ trái phép.

Về trách nhiệm thực hiện Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau nêu rõ: Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh các khoản sai phạm nêu trên theo quy định.

Đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Giám đốc Sở Tài chính Cà Mau rút kinh nghiệm

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đề nghị rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc Sở Nội vụ trong việc xét duyệt quyết toán kinh phí thường xuyên năm 2022 của Trung tâm; không kiến nghị điều chỉnh giảm kinh phí 118.104.208 đồng và hạn chế trong việc chi khen thưởng đối với Trung tâm.

Ông Lê Quang Hảo (nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau - người ký trực tiếp đề án) trong việc xây dựng Đề án số 47/ĐA-SNV không phù hợp với Thông tư số 12/2010/TT-BNV dẫn đến Trung tâm thu thừa số tiền 586.775.110 đồng.

Ông Mã Tấn Cọp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Cà Mau, ông Hồng Phương Tiện, Trưởng phòng Quản lý ngân sách và bà Nguyễn Mộng Kha, cán bộ chuyên quản phòng quản lý ngân sách. Quá trình thẩm định quyết toán cho Trung tâm chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại điều 10 Thông tư 137/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

TOÀN VĂN KẾT LUẬN SỐ 32 CỦA THANH TRA TỈNH CÀ MAU


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi