Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Kế hoạch - Tài chính,...

08/05/2024 09:19

(Chinhphu.vn) - Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Giám đốc Sở TNMT kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Đăng ký đất đai,....

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Kế hoạch - Tài chính,...- Ảnh 1.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành 7 quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Theo Báo Thanh tra, Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành Văn bản số 636/TB.KL-TTr ngày 26/4/2024 thông báo kết luận thanh tra việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất và việc thu phí, lệ phí tại Sở TN&MT.

Kết quả thanh tra xác định, Sở TN&MT tham mưu cho thuê 52 vị trí đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở chung cư Cadif tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng và dự án nhà ở xã hội phường Phước Thới, quận Ô Môn không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Xác định loại đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam thuê xây dựng Đài Thông tin Duyên Hải không phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Một số hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất không đầy đủ thành phần, chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục; tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo không thuộc trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013; cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức còn trường hợp xác định không đúng thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, Sở TN&MT tham mưu xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khu đất dự án chợ Láng Sen và khu dân cư nông thôn huyện Vĩnh Thạnh do Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa làm chủ đầu tư chưa đầy đủ thành phần hồ sơ.

Tham mưu, đề xuất giao đất đối với đất thuộc trường hợp công nhận QSDĐ, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất; tham mưu giao đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Văn phòng Đăng ký đất đai chưa kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nguồn thu dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính năm 2017; chưa ghi nhận doanh thu khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn phát sinh từ tài khoản tạm thu; sử dụng nguồn thu phí, lệ phí để gửi tiết kiệm không đúng quy định.

Trong quá trình thanh tra, đơn vị đã chủ động nộp ngân sách số tiền thuế chưa nộp và số tiền thu sai quy định để khắc phục.

Đối với UBND quận Thốt Nốt, đoàn thanh tra xác định, địa phương phê duyệt phương án đấu giá cho thuê QSDĐ để thực hiện dự án đầu tư chợ Thạnh Phước chưa quy định cụ thể điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; áp dụng chưa theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ trả tiền thuê đất hàng năm.

Kiến nghị thu hồi hơn 4,3 tỷ đồng

Theo Thanh tra TP Cần Thơ, để xảy ra những thiếu sót, sai phạm trong thực hiện thủ tục, tham mưu về công tác cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sai phạm trong xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khu đất dự án chợ Láng Sen và khu dân cư nông thôn huyện Vĩnh Thạnh do Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa là do tuân thủ không đầy đủ phương pháp định giá đất cụ thể theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT.

Thiếu sót, sai phạm trong công tác lưu trữ hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; sử dụng nguồn thu phí, lệ phí để gửi tiết kiệm là do thực hiện chưa đầy đủ quy định về lưu trữ.

Thiếu sót trong công tác đấu giá khu đất để thực hiện dự án đầu tư chợ Thạnh Phước là do thực hiện chưa đầy đủ quy định trong xây dựng phương án đấu giá và hướng dẫn về xác định giá đất khởi điểm.

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. 

Trong đó, tiền bảo vệ đất trồng lúa đối với tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc chuyển đổi từ đất trồng lúa, với tổng số tiền hơn 3,83 tỷ đồng; khoản thu không đúng quy định và khoản thuế chưa kê khai đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành 7 quyết định xử lý về thanh tra, gồm 6 quyết định thu hồi tiền bảo vệ đất trồng lúa đối với 6 tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc chuyển đổi từ đất trồng lúa với tổng số tiền hơn 3,83 tỷ đồng; 1 quyết định thu hồi số tiền thu không đúng quy định và khoản thuế chưa kê khai đối với Văn phòng Đăng ký đất đai, tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất kiểm điểm trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót, sai phạm của các cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền liên quan đến tham mưu, đề xuất UBND TP về công tác cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ, định giá đất.
Giám đốc Sở TN&MT kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Đăng ký đất đai; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trực tiếp tham mưu có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, sai phạm.
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người dân Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi