Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm nguyên Chủ tịch thành phố, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,...

29/03/2024 07:25

(Chinhphu.vn) - Liên quan đến công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã chỉ ra nhiều hạn chế, đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm nguyên Chủ tịch thành phố, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,...

Xin hỗ trợ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí có mục tiêu không đúng quy định

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP Sóc Trăng.

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND TP Sóc Trăng xin hỗ trợ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí có mục tiêu không đúng quy định, với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí sử dụng không đúng mục tiêu hơn 12,17 tỷ đồng; sử dụng không hết, không hoàn trả về ngân sách tỉnh hơn 3,85 tỷ đồng.

Qua báo cáo tình hình thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với 45 quy hoạch tại UBND TP Sóc Trăng, xác định Phòng Quản lý đô thị tổ chức lựa chọn nhà thầu chưa đúng quy định; chỉ định thầu khi không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt (21 quy hoạch); không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (42 quy hoạch).

Phòng Quản lý đô thị, đơn vị tư vấn lập quy hoạch thực hiện một số nội dung chưa đúng quy định. Cụ thể: Lập dự toán chi phí quy hoạch chi tiết không xác định bằng dự toán mà tính theo định mức; không lập biên bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi phê duyệt; các bản vẽ nhiệm vụ không thể hiện trên nền bản đồ địa hình.

Trong nội dung nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát địa hình thiếu nội dung khảo sát đo đạc bổ sung và đánh giá không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch đối với bản đồ địa hình trước khi khảo sát đo đạc bổ sung; thiếu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; thiếu bản xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ…

Một số quy hoạch không có biên bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi phê duyệt, sai so với khoản 4, Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; không có văn bản lấy ý kiến Sở Xây dựng với vai trò là cơ quan liên quan đến đồ án; nội dung quyết định phê duyệt đồ án thiếu giải pháp bảo vệ môi trường; thời gian công bố quy hoạch trễ so với quy định…

Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Quận, nguyên Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với sai sót không hoàn trả nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu về ngân sách tỉnh, phân bổ nguồn kinh phí không đúng mục tiêu, số tiền hơn 6,58 tỷ đồng.

Ông Chung Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, đã nghỉ hưu, đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. 

Ông Tâm chịu trách trong lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với việc tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho ngân sách UBND TP số tiền hơn 12,17 tỷ đồng.

Ông Phan Vĩnh Tùng, nguyên Trưởng phòng Quản lý ngân sách và Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính, hiện nay là Phó Giám đốc Sở Y tế, chịu trách nhiệm vì thiếu kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đề nghị cấp kinh phí giữa năm 2016 và 2017 của UBND TP, không phát hiện 13 quy hoạch phân khu lập mới, dẫn đến tham mưu lãnh đạo Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp kinh phí cho ngân sách UBND TP, số tiền hơn 12,17 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm về Đảng theo thẩm quyền. 

Đồng thời, gửi kết quả xử lý về Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh) để lãnh đạo UBND tỉnh xử lý về chính quyền theo quy định đối với ông Võ Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, đã nghỉ hưu; ông Bùi Thanh Tùng, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, hiện nay là Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có văn bản gửi Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng kiểm điểm xử lý, chỉ đạo kiểm tra xử lý về Đảng và chính quyền theo quy định, thông báo kết quả về Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

Cụ thể: Ông Ngô Thanh Hòa, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, hiện nay là Bí thư Đảng ủy phường 6, TP Sóc Trăng; bà Lê Thị Thu Hằng, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Tô Ngọc Hiển, Trưởng phòng Quản lý đô thị; bà Huỳnh Thị Kim Huyền, công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch…

Đối với Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lý Minh Nghĩa, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị; bà Vũ Thị Ngọc Bích và bà Võ Thị Đan Lộc, công chức Phòng Quản lý đô thị.


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi