Thanh tra kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong thực hiện quy hoạch xây dựng

31/03/2024 07:38

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan trong thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong thực hiện quy hoạch xây dựng- Ảnh 1.

Đoàn thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan

Xác định, quản lý chi phí chưa đủ căn cứ, rõ ràng

Tại Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr ngày 29/1/2024 về việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng thực hiện, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã chỉ ra nhiều hạn chế.

Đoàn đã tiến hành thanh tra 3 quy hoạch do Sở Xây dựng lập gồm: Quy hoạch phân khu khu vực hướng Đông TP Sóc Trăng; quy hoạch phân khu thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỷ lệ 1/2000; quy hoạch chung thị xã Vĩnh Châu đến năm 2035.

Đối với quy hoạch chung thị xã Vĩnh Châu đến năm 2035, UBND thị xã Vĩnh Châu không lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Điều 12 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ. Nội dung dự toán chưa đủ căn cứ, cơ sở rõ ràng theo nguyên tắc xác định và quản lý chi phí theo quy định.

Theo chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1269/CTUBND ngày 21/10/2014, “UBND thị xã Vĩnh Châu có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng trung tâm thị xã Vĩnh Châu theo đúng quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009”.

Tổng dự toán kinh phí (trong hồ sơ nhiệm vụ thiết kế và dự toán quy hoạch) là gần 2,62 tỷ đồng được xác định và tính toán chi phí theo định mức chi phí lập “quy hoạch chung đô thị” được quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 8/2/2013 của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 chỉ quy định “quy hoạch chung đô thị”, không có loại hình “quy hoạch chung xây dựng trung tâm thị xã”. Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới. Mặt khác, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định chi phí lập các đồ án quy hoạch đô thị, trong đó có nội dung chi phí lập đồ án “quy hoạch chung đô thị”.

“Qua đó cho thấy, việc xác định và quản lý chi phí đối với “quy hoạch chung xây dựng trung tâm thị xã Vĩnh Châu” giống với “quy hoạch chung đô thị” được quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD là chưa đủ căn cứ, cơ sở rõ ràng theo nguyên tắc xác định và quản lý chi phí theo quy định”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Chưa thực hiện đầy đủ việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan

Đối với quy hoạch phân khu khu vực hướng Đông TP Sóc Trăng, trong nội dung nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát địa hình, đoàn thanh tra xác định, chưa thể hiện nội dung khảo sát đo đạc bổ sung và đánh giá không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch đối với bản đồ địa hình trước khi khảo sát đo đạc bổ sung.

Hồ sơ khảo sát địa hình thiếu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; thiếu bản xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, theo quy định tại khoản 1 và khoản 3, Điều 21 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Ngoài ra, chưa thực hiện đầy đủ việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan về nội dung lập nhiệm vụ quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Sở Xây dựng chỉ tổ chức họp với các sở, ngành liên quan để trao đổi, làm rõ về nội dung hướng, tuyến của đường Vành đai II của khu vực phường 4 và phường 9, TP Sóc Trăng.

Đối với quy hoạch phân khu thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỷ lệ 1/2000, có thực hiện việc lấy ý kiến bằng hình thức góp ý tại cuộc họp. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu bằng hình thức phát phiếu góp ý; thực hiện lưu trữ không đầy đủ theo quy định…

Thanh tra kiến nghị yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm

Từ những nội dung trên, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Sở Xây dựng, UBND thị xã Vĩnh Châu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế. Trong thời gian tới, thực hiện nghiêm theo quy định trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; thực hiện nghiêm theo quy định trong việc lưu trữ phiếu góp ý đối với cộng đồng dân cư.

Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Dương Quốc Việt, đã nghỉ hưu, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phạm Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng, hiện nay là Bí thư Huyện ủy Châu Thành; ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Hoàng Thắng, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Từ khóa:
Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi