Thanh tra kiến nghị kiểm điểm Trưởng phòng và Chủ tịch 13 xã, thị trấn

04/06/2024 06:37

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 8/5/2024 về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn về thực hiện các quy định của pháp luật tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo.

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm Trưởng phòng và Chủ tịch 13 xã, thị trấn- Ảnh 1.

Thanh tra tỉnh An Giang công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn.

Kết quả thanh tra cho thấy, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn có quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại các đơn vị được thanh tra có bố trí địa điểm tiếp công dân, niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân, phân công công chức tiếp công dân thường xuyên; quy trình tiếp công dân, xử lý đơn được thực hiện theo quy định và ghi chép đầy đủ các thông tin vào sổ.

Thanh tra huyện tham mưu tốt cho Chủ tịch UBND huyện về công tác thanh tra, tiếp công dân, tham mưu giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, các giải pháp xử lý các vụ việc khiếu nại kéo dài, vận động giải thích công dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai các dự án trên địa bàn huyện (có 3 trường hợp công dân rút đơn khiếu nại).

Tại Ban Tiếp công dân, các phòng, ban và UBND 13 xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác xử lý đơn đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. Trong kỳ, đã xử lý 161/163 đơn, đạt tỷ lệ 98,77%.

Chi bồi dưỡng tiếp công dân cho công chức tiếp công dân thường xuyên chưa đúng quy định 

Báo Thanh tra thông tin, bên cạnh những mặt làm tốt, đoàn thanh tra đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế như: Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn chưa giao dự toán đảm bảo theo quy định để các đơn vị thực hiện chi bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn.

Thanh tra huyện chưa quan tâm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chi tiền bồi dưỡng tiếp công dân; không chi bồi dưỡng tiếp công dân định kỳ cho Chánh Thanh tra theo Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa lập dự toán kinh phí chi bồi dưỡng tiếp công dân theo Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND; ban hành nội quy tiếp công dân chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Tiếp công dân về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân; chậm xử lý 2 vụ việc do Ban Tiếp công dân huyện chuyển; lưu trữ hồ sơ không liệt kê danh mục tài liệu, bút lục hồ sơ.

UBND 13 xã, thị trấn chi bồi dưỡng tiếp công dân cho công chức tiếp công dân thường xuyên chưa đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND.

UBND xã Vĩnh Trạch chưa ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn chỉ đạo chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn và trưởng các phòng, ban chuyên môn (kể cả các đơn vị đoàn thanh tra không thanh tra trực tiếp) khắc phục hạn chế.

Trưởng phòng, ban chuyên môn và chủ tịch UBND xã, thị trấn tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; triển khai sử dụng và cập nhật dữ liệu vào phần mềm hệ thống dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường và chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn đối với các tồn tại, hạn chế. Quan tâm bố trí biên chế cho Thanh tra huyện để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

Ngày 23/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có Văn bản số 2580/VPUBND-NC về việc chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 8/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi