Thanh tra kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra vào cuộc

09/06/2024 09:19

(Chinhphu.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý, giải quyết các kiến nghị khởi tố của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

Thanh tra kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra vào cuộc- Ảnh 1.

Thửa đất tại 16 Lý Thường Kiệt (tòa nhà cao tầng) là một trong những thửa đất có sai phạm liên quan đến Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, giải quyết các kiến nghị khởi tố của Thanh tra TP Đà Nẵng về vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đối với 7 thửa "đất vàng" của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã lập danh mục tài liệu cần cung cấp và có các văn bản đề nghị Văn phòng UBND TP Đà Nẵng phối hợp kiểm tra, rà soát và cung cấp các tài liệu liên quan. 

Theo báo Bảo vệ Pháp luật, đến nay, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp, cung cấp một số tài liệu liên quan, hiện vẫn còn một số tài liệu chưa cung cấp.

Theo đó, các tài liệu chưa được cung cấp gồm toàn bộ các Phiếu trình, đề xuất của Văn phòng UBND TP tham mưu cho Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng ban hành các quyết định, ý kiến, văn bản chỉ đạo trong việc quản lý, cho thuê, chuyển quyền sử dụng các thửa đất cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

Tài liệu về việc bổ nhiệm, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn từ năm 2008 - 2012 của một số cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng giai đoạn này. 

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị Văn phòng UBND TP Đà Nẵng quan tâm, phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Từ công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, UBND Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị phối hợp cung cấp tài liệu liên quan vụ việc. 

Theo đó UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng sao lục các tài liệu về việc bổ nhiệm, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dụng của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sao lục các tài liệu về việc bổ nhiệm, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn từ năm 2008- 2012 của ông Doãn Hảo, Trưởng phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giao Thanh tra TP Đà Nẵng sao lục các tài liệu về việc bổ nhiệm, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn từ năm 2008-2012 của ông Trần Công Ánh, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng.

Giao Văn phòng UBND TP Đà Nẵng thực hiện việc sao lục các tài liệu về việc bổ nhiệm, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn từ năm 2008-2012 của ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP; ông Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Phan Xuân Ất, Trưởng phòng Quản lý Đô thị Văn phòng UBND TP. UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị sao lục các hồ sơ nêu trên để gửi về Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng theo yêu cầu của đơn vị này.

Trước đó, báo chí đã có phản ánh về các sai phạm tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng trong việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

Theo đó, các sai phạm của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng xảy ra đối với việc quản lý sử dụng các thửa đất bao gồm: thửa đất tại 49 Lý Thường Kiệt, 16 Lý Thường Kiệt, 751 Ngô Quyền, 60 Hùng Vương, 52 Nguyễn Chí Thanh, 62 Tôn Đức Thắng và 294 Cách Mạng Tháng Tám.

Về trình tự thủ tục, cả 7 thửa đất nêu trên của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất là trái quy định, không đúng trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thiếu căn cứ, không phù hợp với các phương pháp xác định giá đất theo quy định.

Ngoài ra, sau khi UBND TP cho phép chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không thẩm tra, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp là không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai 2003...

Sau khi chuyển các lô đất qua hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích, Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đã chuyển nhượng 7/8 thửa đất cho cá nhân và sử dụng 1 thửa (95 Lê Lợi) góp vốn kinh doanh để hình thành pháp nhân mới là Công ty CP Bất động sản Chiến Thắng Việt Nam. 

Việc chuyển nhượng và góp vốn kinh doanh đã mang lại cho công ty khoản chênh lệch và thu lợi trên 13,6 tỉ đồng so với giá phê duyệt của UBND TP Đà Nẵng.

Kiểm toán kiến nghị thanh tra làm rõ sai phạm

Liên quan đến vụ việc, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra các sai phạm tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng trong việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

Từ những sai phạm, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng thanh tra làm rõ các sai phạm để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Theo đó, các sai phạm của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng xảy ra đối với việc quản lý sử dụng các lô đất bao gồm các thửa đất tại 49 Lý Thường Kiệt, 751 Ngô Quyền, 16 Lý Thường Kiệt, 60 Hùng Vương, 52 Nguyễn Chí Thanh, 62 Tôn Đức Thắng, 294 Cách Mạng Tháng Tám, 95 Lê Lợi.

Công ty CP Lương thực Đà Nẵng được cổ phần hóa năm 2005. Sau khi cổ phần hóa, UBND TP Đà Nẵng cho chuyển từ thuê đất sản xuất kinh doanh sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, đồng thời chuyển mục đích đối với 8 thửa đất sang đất ở đô thị có thời hạn sử dụng lâu dài đối với công ty. 

Các thửa đất công ty đang sử dụng làm văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh, do đó không thuộc trường hợp được giao đất lâu dài và không đúng quy định về thời hạn giao đất.

Theo Kiểm toán Nhà nước, về trình tự thủ tục, cả 8 thửa đất nêu trên của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất là trái quy định, không đúng trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thiếu căn cứ, không phù hợp với các phương pháp xác định giá đất theo quy định.

Ngoài ra, sau khi UBND TP cho phép chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không thẩm tra, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp là không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai 2003...

Cụ thể, sau khi chuyển các lô đất qua hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích, Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đã chuyển nhượng 7/8 thửa đất cho cá nhân và sử dụng 1 thửa (95 Lê Lợi) góp vốn kinh doanh để hình thành pháp nhân mới là Công ty CP Bất động sản Chiến Thắng Việt Nam.

Việc chuyển nhượng và góp vốn kinh doanh đã mang lại cho công ty khoản chênh lệch và thu lợi trên 13,6 tỉ đồng so với giá phê duyệt của UBND TP Đà Nẵng. Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng, UBND TP Đà Nẵng đã làm không đúng quy định khi cho phép Công ty CP Lương thực Đà Nẵng chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất thuê sản xuất kinh doanh sang đất ở lâu dài, trong khi công ty không có dự án nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển hình thức từ thuê đất sang giao đất không đúng trình tự…

Từ kết quả kiểm toán, Kiểm toán nhà nước kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng thanh tra làm rõ các sai phạm để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định của pháp luật đối với việc giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất ở đô thị có thời hạn sử dụng lâu dài cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng không đúng các quy định tại Điều 34, Điều 67 và Điều 84 của Luật Đất đai 2003. 

Từ việc này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển tài sản nhà nước thành tài sản thuộc sở hữu của Công ty cổ phần, sau đó tiếp tục chuyển nhượng lại cho tư nhân hoặc góp vốn kinh doanh để thu lợi.

Từ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn giao Thanh tra TP Đà Nẵng tổ chức thanh tra quản lý đất đai theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

Sau đó, Thanh tra TP Ðà Nẵng đã có quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại Công ty CP Lương thực Ðà Nẵng.

Quá trình thanh tra sẽ tập trung vào việc quản lý, sử dụng, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đối với các thửa đất lớn, nằm rải rác ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi