Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân

18/07/2024 07:33

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BCA quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2024, thay thế Thông tư số 21/2017/TT-BCA, ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân.

Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân- Ảnh 1.

Thông tư này quy định việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân gắn với Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; ngày truyền thống lực lượng; ngày thành lập, ngày truyền thống Công an đơn vị, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công an nhân dân. Áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công an nhân dân.

Theo đó, ngày thành lập, ngày truyền thống, năm tròn, năm khác được quy định tại Điều 3 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Năm lẻ 5 là năm có chữ số cuối cùng là “5”.

Các lực lượng trong Công an nhân dân gồm 05 lực lượng được quy định tại Điều 7 Thông tư số 65/2021/TT-BCA ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý biên chế trong Công an nhân dân.

Đáng chú ý, Thông tư quy định tổ chức kỷ niệm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Công an; phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, không phô trương hình thức.

Quy mô tổ chức kỷ niệm theo thứ tự tăng dần “năm khác”, “năm lẻ 5”, “năm tròn”.

Bộ Công an tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân gắn với Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ngày truyền thống các lực lượng: Tổ chức kỷ niệm trong các đơn vị trực thuộc Bộ và lực lượng theo ngành dọc ở Công an các địa phương (có chung ngày kỷ niệm của lực lượng). Ngày thành lập, ngày truyền thống của Công an đơn vị, địa phương chỉ tổ chức kỷ niệm trong nội bộ Công an đơn vị, địa phương.

Tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn; năm khác, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, nếu xét thấy cần thiết báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an quyết định quy mô tổ chức.

Thời gian ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm:

- Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Đối với năm tròn, ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 01 năm. Đối với năm lẻ 5, năm khác ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 06 tháng;

- Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; ngày truyền thống của các lực lượng; ngày thành lập, ngày truyền thống Công an đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 06 tháng;

- Ngày thành lập, ngày truyền thống các tổ chức chính trị - xã hội trong Công an nhân dân; ngày thành lập, ngày truyền thống đơn vị Công an cấp phòng, huyện, quận, thị xã và tương đương ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 03 tháng;

- Ngày thành lập, ngày truyền thống Công an xã, phường, thị trấn và tương đương ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 01 tháng.

Tại Chương II, Thông tư cũng quy định cụ thể về:

- Kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;

- Kỷ niệm Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

- Kỷ niệm ngày truyền thống của các lực lượng;

- Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống Công an đơn vị, địa phương;

- Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống các tổ chức chính trị - xã hội trong Công an nhân dân;

- Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống đơn vị Công an cấp phòng, huyện, quận, thị xã và tương đương;

- Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống Công an xã, phường, thị trấn và tương đương.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024. Trước đó nhiều trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi