Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân xứng đáng là 'thanh bảo kiếm' và 'lá chắn' bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

16/12/2022 13:09

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy Công an Trung ương quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy, là "thanh bảo kiếm" và "lá chắn" bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân xứng đáng là 'thanh bảo kiếm' và 'lá chắn' bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh BCA

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao đổi với báo chí về kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng chỉ đạo toàn diện về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Một trong những dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của lực lượng CAND trong năm 2022 là đã chủ động tham mưu Bộ Chính trị ban hành và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật sau một thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết?

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là lần đầu tiên từ khi thành lập ngành Công an, Bộ Chính trị có Nghị quyết riêng chỉ đạo toàn diện về xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Nghị quyết số 12-NQ/TW có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở để định hướng chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng Công an nhân dân từ nay đến năm 2030 với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, khoa học; thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA để cụ thể hóa Nghị quyết trên và quán triệt triển khai thực hiện trong toàn lực lượng. 

Sau gần 9 tháng thực hiện, với quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, với lộ trình và bước đi thận trọng, chắc chắn, sự đồng tình, ủng hộ của các bộ, ban, ngành và địa phương, công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TW bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nổi bật là:  

Thứ nhất, công tác triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW được thực hiện bài bản, khoa học, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng lộ trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo từng giai đoạn. 100% Công an các đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch, hoàn thành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW cho các đơn vị cấp dưới và cán bộ, chiến sĩ.

Toàn lực lượng Công an nhân dân đang tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các Đề án thành phần và Đề án của Công an các địa phương nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thứ hai, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân đã nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ nay đến năm 2030, từ đó có sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động.

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong triển khai thực hiện; khơi dậy ý chí, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy, là "thanh bảo kiếm" và "lá chắn" bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Thứ ba, công tác tuyên truyền về chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương được thực hiện rộng khắp, phong phú, sinh động, toàn diện, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, trong dư luận xã hội đối với yêu cầu xây dựng, phát triển lực lượng Công an nhân dân.

Phát huy tối đa trí tuệ tập thể, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái về chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân…

Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân xứng đáng là 'thanh bảo kiếm' và 'lá chắn' bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân - Ảnh 2.

53/63 tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW

Xin đồng chí cho biết bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an nhân dân, vai trò của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW như thế nào?

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Nghị quyết số 12-NQ/TW đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. 

Các ban, bộ, ngành Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu Bộ Chính trị tổ chức rất thành công Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tính đến ngày 09/12/2022, có 53/63 tỉnh ủy, thành ủy ban hành chương trình hành động; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, trong đó một số địa phương như: Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Nam, Tiền Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động để quán triệt triển khai bàn bài bản, khoa học, quyết liệt, bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng được xác định trong Nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với mục tiêu và lộ trình trong Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, một số chỉ tiêu như chỉ tiêu về xây dựng trụ sở lực lượng Công an xã và phát triển hệ lực lượng được đặt ra cao hơn so với yêu cầu của Bộ.

Có 29 tỉnh ủy, thành ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; 10/63 tỉnh ủy, thành ủy ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm, có nhiều bài viết về Nghị quyết số 12-NQ/TW, qua đó góp phần tuyên truyền đậm nét, kịp thời, chính xác chủ trương của Bộ Chính trị đến quần chúng nhân dân. 

Bốn nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW

Thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương có giải pháp gì để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra?

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Việc triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị có rất nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung sau nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện Nghị quyết:

Một là, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Chính phủ, Quốc hội những vấn đề liên quan thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an; tạo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc, ưu tiên phân bổ kinh phí để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các địa phương khẩn trương ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Hai là, phát huy vai trò người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong quán triệt, phổ biến, triển khai Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118 theo phương châm 5 rõ: "Rõ người - rõ việc - rõ tiến độ - rõ kết quả - rõ trách nhiệm'', ưu tiên danh mục ở từng giai đoạn, có lộ trình cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với Công an các đơn vị, địa phương và đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; đảm bảo làm tới đâu chắc tới đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; lấy Nghị quyết số 12, Kế hoạch số 118 là văn bản để "soi chiếu" toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của các đơn vị trong nhiệm kỳ và hằng năm. 

Ba là, sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm đạt được mục tiêu đã đề ra, trước mắt ưu tiên cho Công an cơ sở, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn.

Bốn là, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với phạm vi trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đồng thời thống nhất ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng Công an nhân dân có đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi