CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú, xác nhận thông tin về cư trú

16:11 | 26/11/2023

(Chinhphu.vn) - Thông tư 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an ban hành 11 biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú, trong đó có mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01); xác nhận thông tin về cư trú (CT07)...

}