CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giao nhiệm vụ cho Cục Tổ chức cán bộ

06:39 | 14/06/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu, Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định về tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng về tổ chức và công tác đảng viên đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất, thể chế hoá kịp thời các nghị quyết, quy định mới của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, công tác cán bộ.

}