Quốc hội chất vấn về cải cách tiền lương; tổ chức, biên chế; kinh doanh bất động sản;...

04/11/2022 06:39

(Chinhphu.vn) - Tuần làm việc thứ 3 (từ ngày 31/10 - 5/11) của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, điểm nhấn nổi bật trong tuần làm việc là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình làm việc của Quốc hội, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân.

Quốc hội chất vấn về cải cách chính sách tiền lương; bất động sản;... - Ảnh 1.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội chất vấn 4 "Tư lệnh" ngành

Theo chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn từ ngày 03-05/11. 

Trên cơ sở ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại kỳ họp.  

Theo đó, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là xây dựng, nội vụ, thông tin và truyền thông, thanh tra.

Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ chiều ngày 03/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

Trong 2,5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề.

Quốc hội chất vấn về cải cách chính sách tiền lương; bất động sản;... - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng

Một là, thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội

Hai là, quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản.

Ba là, việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn.

Bốn là, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản. Việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Quốc hội chất vấn về cải cách tiền lương; tổ chức, biên chế; kinh doanh bất động sản;... - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Quốc hội chất vấn về cải cách chính sách tiền lương; bất động sản;... - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Một là, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số. Công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hai là, việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Ba là, việc quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác. 

Việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Quốc hội chất vấn về cải cách tiền lương; tổ chức, biên chế; kinh doanh bất động sản;... - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Quốc hội chất vấn về cải cách chính sách tiền lương; bất động sản;... - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ

Một là, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hai là, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm.

Ba là, nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế…). Việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy - học.

Bốn là, giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách…), nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

Quốc hội chất vấn về cải cách tiền lương; tổ chức, biên chế; kinh doanh bất động sản;... - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Quốc hội chất vấn về cải cách chính sách tiền lương; bất động sản;... - Ảnh 5.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực thanh tra

Một là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Hai là, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Ba là, giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong Nhân dân.

Bốn là, công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Quốc hội chất vấn về cải cách tiền lương; tổ chức, biên chế; kinh doanh bất động sản;... - Ảnh 9.

Tổng Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội chất vấn về tiền lương; bất động sản; phòng chống tham nhũng; xử lý hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật... - Ảnh 6.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường: Công tác chuẩn bị chất vấn được tiến hành sớm hơn rất nhiều so với các kỳ họp trước đây.

Chuẩn bị chất vấn "từ sớm từ xa"

Trao đổi về công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, thực hiện phương châm "từ sớm, từ xa" của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, công tác chuẩn bị đã được tiến hành sớm hơn rất nhiều so với các kỳ họp trước đây.

Cụ thể, theo chương trình, phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ chiều 3/11 nhưng ngay từ ngày 4/10/2022, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực về chuẩn bị tổ chức chất vấn và dự kiến nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 trên cơ sở tổng hợp từ các ý kiến đề xuất của các vị đại biểu Quốc hội bởi từ ngày 21/9/2022, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung, lĩnh vực chất vấn.

Chính vì thế, ngay sau ngày khai mạc Kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản gửi xin ý kiến đại biểu về báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề chất vấn.

Trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin liên quan và tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và dự kiến chương trình kỳ họp, 6 nhóm vấn đề chất vấn đã được Tổng thư ký Quốc hội gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"6 nhóm vấn đề đề xuất chất vấn đã được tổng hợp, lựa chọn kỹ lưỡng trên cơ sở thống kê hoạt động chất vấn và tập hợp nội dung chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV; đề xuất chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4; ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư qua Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những vấn đề nổi lên qua báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội", Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ.

Tiếp đó, 6 nhóm vấn đề này đã được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chọn 5 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn. Trên cơ sở 5 nhóm vấn đề này, ngay trong ngày khai mạc Kỳ họp, 20/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản xin ý kiến đại biểu Quốc hội để bỏ phiếu lựa chọn quyết định 4 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn chính thức tại Kỳ họp.

Ông Bùi Văn Cường cho biết thêm, chiều 25/10, Tổng Thư ký Quốc hội đã có công văn gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông báo nội dung, chương trình cụ thể phiên chất vấn để Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công các thành viên Chính phủ tham dự phiên chất vấn, chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phụ trách 4 lĩnh vực chuẩn bị báo cáo.

Công văn cũng nêu rõ thời hạn gửi báo cáo đến các đại biểu Quốc hội chậm nhất vào 15h30, thứ Bảy, ngày 29/10/2022.

Với việc triển khai sớm như vậy, các đại biểu Quốc hội sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo của các bộ trưởng, trưởng ngành, trên cơ sở đó tiếp tục chất vấn làm rõ các nội dung, làm rõ trách nhiệm và giải pháp để tạo chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực này, đồng thời có thời gian để các cơ quan chuẩn bị nghị quyết về trả lời chất vấn kỹ lưỡng, chất lượng hơn.

Quốc hội chất vấn về tiền lương; bất động sản; phòng chống tham nhũng;... - Ảnh 7.

Thủ tướng và 4 "Tư lệnh ngành" sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Từ 8h ngày 17/7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo kế hoạch chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

THI TỐT NGHIỆP 2024: Thời gian nhận đơn phúc khảo, cấp giấy chứng nhận tạm thời,...

THI TỐT NGHIỆP 2024: Thời gian nhận đơn phúc khảo, cấp giấy chứng nhận tạm thời,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi; từ 17-26/7 sẽ nhận đơn phúc khảo...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Những mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi