CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiện toàn, bổ nhiệm, chuẩn y, chỉ định nhân sự 6 địa phương

11:01 | 21/05/2023

(Chinhphu.vn) - Các tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh, Bình Thuận, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bình Phước vừa tiến hành bầu bổ sung, công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự mới.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công. Theo bạn nên áp dụng phương án nào?

Gửi
}