CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thủ tướng: Không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm!

19:38 | 03/03/2024

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi; yêu cầu các bộ ngành tích cực, chủ động, trách nhiệm, tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, "không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm!"

}