CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tập trung cao nhất cho cải cách thể chế, chính sách, khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển mới

10:06 | 19/04/2024

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thời gian tới chúng ta phải tập trung cao nhất cho cải cách thể chế, chính sách. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để chúng ta khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra động lực mới cho sự phát triển.

}