Ngày 1/7: Đồng loạt ra mắt 82213 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 63 tỉnh thành

31/05/2024 15:58

(Chinhphu.vn) - Công an 63/63 địa phương đã xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố kế hoạch tổ chức lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào 1/7/2024.

Ngày 1/7: Đồng loạt ra mắt 82213 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 63 tỉnh thành- Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vào ngày 1/7/2024, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu lãnh đạo Bộ tham mưu với Chính phủ ban hành 1 nghị định, Bộ Công an ban hành 1 thông tư, 2 văn bản hướng dẫn kiện toàn thống nhất Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và hướng dẫn thực hiện bảo đảm sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Hoàn thành tài liệu phổ biến Luật và các văn bản có liên quan triển khai thi hành; quyết định phê duyệt, ban hành tài liệu, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gửi đến Công an các đơn vị, địa phương để tổ chức quán triệt, phổ biến.

Đến nay, 63/63 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật; xây dựng phương án kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT; chế độ chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bên cạnh đó là Quyết định của UBND cấp tỉnh quy định về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở để bảo đảm lực lượng này đi vào hoạt động ngay khi Luật có hiệu lực thi hành. 

Toàn quốc sẽ có khoảng 82.213 Tổ bảo vệ ANTT; 286.216 thành viên

Theo báo cáo của Công an các địa phương, đến nay, có 2 địa phương (Hà Nam, Hà Giang) HĐND cấp tỉnh đã thông qua Nghị quyết.

Về tình hình lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khi được kiện toàn, theo tổng hợp dự kiến của các địa phương, toàn quốc sẽ có khoảng 82.213 Tổ bảo vệ ANTT; 286.216 thành viên.

Mức hỗ trợ đa số là từ 1.000.000 đồng trở lên theo định hướng của Bộ tại Công văn số 1182/BCA-V05 ngày 04/4/2024, về việc tổ chức kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (trừ tỉnh Bắc Kạn là 900.000 đồng và Hà Giang là 700.000 đồng). 

Một số tỉnh dự kiến mức hỗ trợ cao như TP Hồ Chí Minh (6.150.000đồng/người/tháng), Bình Dương (4.700.000 đồng/người/tháng), Hà Nội (2.808.000đồng/người/tháng).

Ngày 1/7: Đồng loạt ra mắt 82213 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 63 tỉnh thành- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an.

Công an 63/63 địa phương đã xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố kế hoạch tổ chức lễ ra mắt vào 1/7

Về công tác chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 232/KH-BCA-V01 ngày 8/5/2024 về tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (đồng loạt tổ chức trong cả nước vào ngày 1/7/2024). 

Công an 63/63 địa phương đã xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố kế hoạch tổ chức lễ ra mắt. Công an các địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2024…

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số nội dung nhằm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoạt động hiệu quả ngay sau khi ra mắt trên toàn quốc như: Phương án nhằm kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; quy định mức chi bảo đảm hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; giải pháp thuận lợi trong quy trình mua sắm trang bị nhằm bảo đảm kịp tiến độ đề ra…

Ngày 1/7: Đồng loạt ra mắt 82213 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 63 tỉnh thành- Ảnh 3.

Không chờ đợi nhiệm vụ này xong mới triển khai nhiệm vụ khác

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong việc chuẩn bị Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Để chuẩn bị thật tốt các điều kiện đảm bảo tổ chức đồng loạt lễ ra mắt trong toàn quốc, bảo đảm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động ngay từ 1/7/2024, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, bám sát nhiệm vụ được phân công. 

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần phải thống nhất nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai song song, đồng thời các nhiệm vụ, các công việc; không chờ đợi nhiệm vụ này xong mới triển khai nhiệm vụ khác. 

Tất cả các nhiệm vụ cần thực hiện trước khi luật có hiệu lực, công tác chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt phải hoàn thành theo đúng tiến độ.

Ngày 1/7: Đồng loạt ra mắt 82213 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 63 tỉnh thành- Ảnh 4.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu kết luận Hội nghị.

Về một số nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị cho lễ ra mắt, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các đơn vị đã được giao nhiệm vụ theo kế hoạch khẩn trương hoàn thành. 

Đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu đồng chí Giám đốc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, nghiên cứu kỹ Quyết định số 176/QĐ-TTg, Thông báo số 119/TB-V01 để tham mưu HĐND, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên địa phương mình.

Khẩn trương tham mưu báo cáo với HĐND, UBND cấp tỉnh sớm ban hành các Nghị quyết, Quyết định về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất cùng thời điểm luật có hiệu lực thi hành…

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi