Đề xuất Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ hằng tháng 1,3 triệu đồng

21/05/2024 10:40

(Chinhphu.vn) - Đề xuất mức hỗ trợ Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hằng tháng 1,8 triệu đồng, 1,5 triệu đồng, 1,3 triệu đồng.

Đề xuất Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ hằng tháng 1,3 triệu đồng- Ảnh 1.

Công an xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, cấp phát công cụ hỗ trợ cho lực lượng tuần tra.

UBND tỉnh Đắk Lắk đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh này quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và điều kiện đảm bảo hoạt động, chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Mỗi thôn, buôn, tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với số lượng thành viên từ 03 người trở lên gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.

Tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Đối với mỗi thôn, buôn, tổ dân phố ở xã, phường, thị trấn có có quy mô dân số trên 2.000 người thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 04 thành viên, trong đó có 01 Tổ trưởng và 01 Tổ phó.

Đối với mỗi thôn, buôn, tổ dân phố ở xã, phường, thị trấn có quy mô dân số từ 2.000 người trở xuống thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 03 thành viên, trong đó có 01 Tổ trưởng và 01 Tổ phó.

 Công nhận Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Tại thôn, buôn, tổ dân phố đã bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Công an cấp xã lấy ý kiến của đại diện thôn, buôn, tổ dân phố, Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn, buôn, tổ dân phố và đại diện tổ chức đoàn thể ở cấp xã, đồng thời căn cứ quá trình công tác thực tế tại địa phương của người đã được bổ nhiệm để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn và đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã xem xét quyết định công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

 Những trường hợp không đảm bảo sức khỏe, năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thì đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ưu tiên xem xét, quyết định công nhận những đồng chí Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố đang được tiếp tục sử dụng có nhiều kinh nghiệm, có uy tín, đảm bảo sức khỏe, nhiệt tình công tác và đã được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, nhất là những đồng chí đã được đào tạo trung cấp nghiệp vụ công an làm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

 Chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng hằng tháng 

Mức phụ cấp hỗ trợ hằng tháng:

 Tổ trưởng được hưởng mức phụ cấp: 1.800.000 đồng.

 Tổ phó được hưởng mức phụ cấp: 1.500.000 đồng.

Tổ viên được hưởng mức phụ cấp: 1.300.000 đồng.

Trường hợp Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp được hưởng theo chức danh cao nhất.

 Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

 Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: 330.000 đồng/người/tháng.

Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế: 40.500 đồng/người/tháng.

 Đối với bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng do bố trí, sắp xếp theo quy định của nghị quyết này mà thôi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc có nguyện vọng không tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự khi kiện toàn thống nhất lực lượng thì được hỗ trợ chế độ thôi việc

 Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thời gian công tác liên tục từ đủ 12 tháng đến dưới 15 năm không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thôi việc thì được hỗ trợ một lần. Mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng ½ mức phụ cấp.

Thời gian công tác để tính hỗ trợ thôi việc được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ được tính tròn theo nguyên tắc từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm công tác.

 Quy định này không áp dụng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ

 Thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm (từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau), ngày nghỉ, ngày lễ: Mức chi bồi dưỡng tối đa là 100.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 10 ngày/người/tháng.

 Thực hiện các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Mức chi bồi dưỡng tối đa là 120.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 08 ngày/người/tháng.

 Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Hưởng thêm 70% Mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở khu vực miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không quá 05 năm.

Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ.

Mức hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian điều tra nội trú đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế (khoản 1 Điều 5 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP)

 Mức hưởng chi phí khám chữa bệnh như mức hưởng bảo hiểm y tế cho hạ sĩ quan CAND. Trong thời gian điều trị nội trú được hỗ trợ tiền ăn hằng ngày bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ nghĩa vụ CAND.

Trường hợp đang điều trị nội trú nhưng hết thời gian làm nhiệm vụ thì được thanh toán chi phí khám chữa bệnh và tiền ăn hằng ngày nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu hết 15 ngày bệnh vẫn chưa ổn định thì điều trị đến khi ổn định và được thanh toán 100% tiền khám chữa bệnh (vận dụng khoản 2 Điều 14 Nghị định 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Dân quân tự vệ).

 Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không được được hưởng mức hỗ trợ này khi thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

 Mức hỗ trợ cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ (Điều 5 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP)

 Được hưởng chi phí khám chữa bệnh, điều trị và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

 Nếu tai nạn làm suy giảm khả năng lao động 5% thì được hỗ trợ ít nhất 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng; sau đó, cứ quy giảm 1% thì được cộng thêm 0,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Hỗ trợ tối đa 10 (mười) lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (vận dụng khoản 3 Điều 15 Nghị định 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Dân quân tự vệ).

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không được khám bệnh, chữa bệnh nếu bị tai nạn, bị thương khi: cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân hoặc tai nạn do mâu thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến thực hiện nhiệm vụ hoặc tai nạn do sử dụng rượu, bia, sử dụng chất ma túy hoặc chất gây nghiện khác theo quy định của pháp luật.

Mức trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí trường hợp người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí bằng 08 (tám) lần mức phụ cấp hàng tháng và được trợ cấp một lần bằng 05 (năm) lần mức phụ cấp hàng tháng tại thời điểm người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chết (vận dụng nội dung quy định tại Pháp lệnh Công an xã và quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động).

 Nội dung chi và mức chi bảo đảm hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

a) Chi trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định tại Điều 3 Nghị định 40/2024/NĐ-CP cụ thể như sau: mỗi thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được trang bị: quần áo xuân hè, quần áo thu đông (02 năm/bộ), bít tất (3 đôi/năm), quần áo mưa (03 năm/bộ), mũ mềm (03 năm/cái), mũ cứng (03 năm/cái), giày da (01 đôi/năm), dây lưng (03 năm/cái), mũ bảo hiểm (05 năm/cái).

b) Chi trang bị phương tiện, thiết bị

- Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 03 thành viên được trang bị: 01 bàn họp; 03 ghế ngồi; 01 tủ đựng tài liệu; 01 giường ngủ.

- Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 04 thành viên được trang bị: 01 bàn họp, 01 bàn làm việc; 04 ghế ngồi; 02 tủ đựng tài liệu; 02 giường ngủ.

Giao UBND cấp xã đề xuất số lượng cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tổ chức quản lý phương tiện, thiết bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quyết định, loại, số lượng phương tiện, thiết bị cho từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, loại phương tiện, thiết bị sử dụng chung của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo đề nghị của Công an cấp xã.

c) Chi trang bị công cụ hỗ trợ: mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được trang bị công cụ hỗ trợ với số lượng như sau: dùi cui cao su (80% quân số); dùi cui kim loại (50% quân số), áo giáp chống đâm (30% quân số) và giăng tay bắt dao (30% quân số).

Giao Công an cấp xã tổ chức quản lý công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và xem xét, quyết định, loại, số lượng công cụ hỗ trợ cho từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, loại công cụ hỗ trợ sử dụng chung của tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi thực hiện nhiệm vụ.

d) Chi thực hiện công tác tập huấn, diễn tập, hội thi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do địa phương tổ chức; tổ chức sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do địa phương tổ chức. Tiếp tục duy trì và tham mưu đề xuất kinh phí thực hiện đối với lực lượng này như nội dung chi kinh phí tập huấn, sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, lực lượng Dân phòng đã triển khai hằng năm.

đ) Kinh phí hỗ trợ mua sắm văn phòng phẩm và chi sửa chữa trang thiết bị, phương tiện nhỏ lẻ: 5.000.000 đồng/tổ/năm.

 • Tham khảo thêm

  Đề xuất Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ hằng tháng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng III

  Đề xuất Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ hằng tháng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng III
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức hỗ trợ, bồi dưỡng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

  Đề xuất mức hỗ trợ, bồi dưỡng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự
 • Tham khảo thêm

  Dự kiến mức hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

  Dự kiến mức hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức phục cấp hằng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương cơ sở

  Đề xuất mức phục cấp hằng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất hỗ trợ thêm 40% mức lương tối thiểu vùng với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đạt trình độ chuyên môn trung cấp

  Đề xuất hỗ trợ thêm 40% mức lương tối thiểu vùng với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đạt trình độ chuyên môn trung cấp
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất hỗ trợ hằng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương tối thiểu vùng

  Đề xuất hỗ trợ hằng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương tối thiểu vùng
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự

  Đề xuất số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức hỗ trợ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,98 triệu đồng/tháng

  Đề xuất mức hỗ trợ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,98 triệu đồng/tháng
 • Tham khảo thêm

  Nam Định xây dựng mức hỗ trợ người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Nam Định xây dựng mức hỗ trợ người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Quy định về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Mẫu đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Mẫu đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Mức hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị tai nạn, chết

  Mức hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị tai nạn, chết
 • Tham khảo thêm

  Chế độ, chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, tai nạn, bị thương

  Chế độ, chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, tai nạn, bị thương
 • Tham khảo thêm

  Quy định về huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định về huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những phương tiện, thiết bị gì?

  Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những phương tiện, thiết bị gì?
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

GIỚI THIỆU CHỮ KÝ CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG

GIỚI THIỆU CHỮ KÝ CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

TIỂU SỬ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG

TIỂU SỬ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi