CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự

07:42 - 20/05/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên được hỗ trợ bằng 0,68, 0,6, 0,52 mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn công tác.

UBND tỉnh Bắc Ninh đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đề xuất tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh

Theo dự thảo tờ trình của UBND tỉnh Bắc Ninh, căn cứ Khoản 1, Điều 16 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: Mỗi thôn, khu phố được thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Mỗi tổ có 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và Tổ viên.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 4 lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, khu phố gồm:

Công an xã bán chuyên trách 700 người.

Tổ dân phòng tự quản khu dân cư 1.405 người.

Bảo vệ dân phố 1.262 người.

Đội dân phòng 134 người không kiêm nhiệm.

Tổng 3.501 người/730 thôn, khu phố.

Từ cơ sở thực tế đó, tỉnh Bắc Ninh đề xuất số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở như sau:

Đối với phường

Khu phố loại 1: Bố trí từ 3 đến 6 thành viên.

Khu phố loại 2: Bố trí từ 3 đến 5 thành viên.

Đối với xã, thị trấn

Thôn, khu phố loại 1: Bố trí từ 3 đến 5 thành viên.

Thôn, khu phố loại 2: Bố trí 3 hoặc 4 thành viên.

Theo phương án này thì số người tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở thôn, khu phố từ 2.190 đến 3.690 người/730 thôn, khu phố. 

Lấy mức trung bình so với hiện tại giảm 561 người. Điều này phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tinh giảm biên chế và tinh gọn bộ máy.

Đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

Căn cứ thực tiễn, UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau:

Tổ trưởng, được hỗ trợ bằng 0,68 mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn công tác.

Tổ phó, được hỗ trợ bằng 0,60 mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn công tác.

Tổ viên, được hỗ trợ bằng 0,52 mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn công tác.

Lý giải đề xuất trên, theo UBND tỉnh Bắc Ninh, từ tình hình thực tế cho thấy chế độ chính sách, điều kiện công tác đã được đầu tư, quan tâm, tuy nhiên còn thấp so với mặt bằng chung, mức phụ cấp còn thấp, chưa thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Năm 2023, Bắc Ninh là một trong các tỉnh có thu nhập bình quân theo đầu người ở mức cao, xếp thứ 7 toàn quốc, đạt 4,91 triệu đồng/người/tháng trong khi đó phụ cấp trung bình của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là 1,4 triệu đồng. 

Đặc biệt thu nhập bình quân của công nhân ở Bắc Ninh năm 2023 là 8,7 triệu đồng/người/tháng, gấp 6,2 lần so với mức phụ cấp (điều này gây ra rào cản lớn trong việc thu hút ngươi trẻ tham gia các lực lượng này). 

Ngoài ra, điều này được thể hiện qua việc số người tham gia 03 lực lượng (Công an xã bán chuyên trách, Dân phòng tự quản khu dân cư, Bảo vệ dân phố) chỉ đạt 65,74% so với Chỉ tiêu trong Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh. 

Đối với lực lượng Dân phòng, theo Nghị quyết 15 thì lực lượng này bố trí kiêm nhiệm, tuy nhiên thực tế cho thấy không thể bố trí (có 134 người, tương đương 19,59% không thể bố trí kiêm nhiệm).

Từ tình hình thực tế nêu trên, Ban soạn thảo xác định quan điểm xây dựng quy định về chế độ, chính sách cho lực lượng mới không được thấp hơn so với Nghị quyết 15. 

Ngoài ra, lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở được thành lập sẽ thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của 04 lực lượng trước đó, khối lượng công việc sẽ nhiều hơn và yêu cầu thời gian khắt khe hơn, các đồng chí tham gia sẽ không còn nhiều thời gian để tranh thủ làm nghề phụ, làm công việc ngoài để tăng thu nhập. 

Kế thừa chế độ, chính sách được quy định ở Nghị quyết 15, đồng thời để thu hút được quần chúng nhân dân tham gia, Ban soạn thảo đề nghị lấy mức chế độ, chính sách của lực lượng Công an xã bán chuyên trách làm căn cứ xây dựng.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được hỗ trợ 85% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định.

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế.

Mức bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ 00 ngày hôm trước đến 06 giờ 00 sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, theo Bộ Luật lao động, người lao động tham gia làm thêm ca đêm được hưởng thêm tối thiểu 30% lương bình quân ngày lao động, một tháng được tính bằng 26 ngày làm việc; người lao động được làm thêm, tăng ca tối đa trong một tháng không quá 40 giờ/tháng tương ứng với 5 ngày làm nhiệm vụ trên 04 giờ từ 22 giờ 00 ngày hôm trước đến 06 giờ 00 sáng ngày hôm sau. 

Ngoài ra, người lao động làm thêm vào ngày nghỉ được hưởng lương ít nhất bằng 200% ngày bình thường và vào ngày lễ ít nhất bằng 300% ngày bình thường. Tổ soạn thảo lấy trung bình là 260%. Từ những căn cứ trên, Ban soạn thảo đề xuất lấy mức này làm phụ cấp cụ thể như sau:

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau thì được hưởng mức bồi dưỡng: 0,0125 mức hỗ trợ hàng tháng/giờ, tối đa không quá 40 giờ/tháng.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động thì được hưởng mức bồi dưỡng: 0,1 mức hỗ trợ hàng tháng/ngày. 

Trường hợp làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, thì được hưởng mức bồi dưỡng không quá 04 ngày/tháng. Trong trường hợp làm nhiệm vụ vào ngày lễ mà ngày lễ trùng với ngày nghỉ thì được tính là làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ.

Ngoài ra, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ được hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị, trang phục, tập huấn...

Bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm khi lực lượng này làm nhiệm vụ tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng.