CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nam Định xây dựng mức hỗ trợ người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

09:26 - 15/05/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Nam Định đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng chức danh, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau:

+ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập ở thôn, tổ dân phố. Mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và các Tổ viên. Trong đó số lượng Tổ viên được xác định như sau:

Thôn dưới 350 hộ, tổ dân phố dưới 500 hộ bố trí 01 Tổ viên;

Thôn, tổ dân phố cứ tăng thêm 200 hộ thì tăng thêm 01 Tổ viên.

 Mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:

 Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

Đơn vị

Mức hỗ trợ hằng tháng

(lần mức lương tối thiểu vùng/tháng)

Tổ trưởng

Tổ phó

Tổ viên

Thôn có từ 350 hộ trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên; thôn có từ 350 hộ trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã

40%

38%

36%

Thôn, tổ dân phố còn lại

38%

36%

34%

 Đối với trường hợp cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh khác kiêm nhiệm chức danh Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên tổ bảo vệ ANTT thì được hưởng 75% mức hỗ trợ quy định nêu trên.

Mức tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; mức bồi dưỡng

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định mức tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; mức bồi dưỡng cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Cụ thể, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bằng 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bằng 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc diện hộ cận nghèo.

 Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ ngoài giờ hành chính được hưởng mức bồi dưỡng theo giờ như sau:

 Từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau được hưởng mức hỗ trợ bằng 130% mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng.

 Ngày nghỉ được hưởng mức hỗ trợ 200% mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng.

Ngày lễ được hưởng mức hỗ trợ 300% mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng.

Khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hỗ trợ tiền ăn mức 95.000 đồng/người/ngày.

Quy định mức hỗ trợ thôi việc sau khi sắp xếp

Đối với những trường hợp Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng dôi dư, không kiện toàn vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoặc không tiếp tục tham gia Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thì được hưởng 03 tháng phụ cấp hiển hưởng (không tính phụ cấp kiêm nhiệm) và tiếp tục được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31/12/2024.

 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức hỗ trợ với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Đề xuất mức hỗ trợ với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Dự kiến mức mức hỗ trợ với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

  Dự kiến mức mức hỗ trợ với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Quy định về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Mẫu đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Mẫu đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Mức hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị tai nạn, chết

  Mức hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị tai nạn, chết
 • Tham khảo thêm

  Chế độ, chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, tai nạn, bị thương

  Chế độ, chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, tai nạn, bị thương
 • Tham khảo thêm

  Quy định về huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định về huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những phương tiện, thiết bị gì?

  Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những phương tiện, thiết bị gì?
 • Tham khảo thêm

  Quy định mới về trang phục lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định mới về trang phục lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Bốn trường hợp cho thôi tham gia lực lượng BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

  Bốn trường hợp cho thôi tham gia lực lượng BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở